ΑΓΟΡΕΣ

Fitch: Αναβάθμισε Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Eurobank

  • NewsRoom
Παύλος Μυλωνάς-Χρήστος Μεγάλου-Φωκίων Καραβίας

Παύλος Μυλωνάς-Χρήστος Μεγάλου-Φωκίων Καραβίας


Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank προχώρησε ο οίκος Fitch, με τις προοπτικές (outlook) σταθερές και για τις τρεις τράπεζες, γεγονός που μπορεί να εκληφθεί ως προάγγελος για την αναβάθμιση και της ελληνικής οικονομίας.

Εθνική Τράπεζα

Η Fitch αναβάθμισε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Εθνικής Τράπεζας σε «ΒΒ» από «ΒΒ-» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb» από «bb-».

To outlook είναι σταθερό.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η αναβάθμιση αντανακλά τη διαρθρωτική βελτίωση στην κερδοφορία από τα υψηλότερα επιτόκια της ΕΚΤ και τα χαμηλά επιτόκια των καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των δαπανών απομείωσης μετά την επιτυχή στρατηγική μείωσης του ρίσκου στον ισολογισμό της.

Αυτό έχει επιτρέψει στην Eθνική Τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια αρκετά πάνω από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών και έχει προσφέρει ευελιξία για την πραγματοποίηση επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναμένεται, σύμφωνα με τη Fitch, να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας.

Τράπεζα Πειραιώς

O οίκος Fitch προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Πειραιώς σε «BB-» από «B» και την αξιολόγηση βιωσιμότητας σε «bb-» από «b».

Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την επιτάχυνση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της, η οποία οδήγησε σε σημαντική μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) σε επίπεδα πιο κοντά σε εκείνα που παρουσιάζουν ομοειδείς τράπεζες με υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση.

Αντικατοπτρίζει επίσης την ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας και τη συνακόλουθη μείωση των κεφαλαιακών βαρών από προβληματικά περιουσιακά στοιχεία (τα οποία περιλαμβάνουν NPEs και κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία).

Η αναβάθμιση λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τη διαρθρωτικά βελτιωμένη κερδοφορία της Πειραιώς, η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω συσσώρευση κεφαλαίου, τη σταθερή χρηματοδότηση, τη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά χρέους για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Eurobank

O οίκος Fitch προχώρησε σήμερα στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Eurobank σε «BB» από «BB-».

Οι αναβαθμίσεις αντανακλούν τη διαρθρωτική βελτίωση της κερδοφορίας της Eurobank από τα υψηλότερα επιτόκια δανείων και τα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων, την προσεκτική διαχείριση του κόστους και την ομαλοποίηση των χρεώσεων απομείωσης δανείων (LICs) μετά την επιτυχή στρατηγική μείωσης των κινδύνων για τον ισολογισμό της τράπεζας.

Αυτό επέτρεψε στην τράπεζα να συσσωρεύσει κεφάλαια, ενισχύοντας τα αποθέματα ασφαλείας σε σχέση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία για την επιδίωξη επενδύσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Διαβάστε επίσης

Morgan Stanley: Πόσο θα στοιχίσει στις ελληνικές τράπεζες η ενδεχόμενη αλλαγή της πολιτικής της ΕΚΤ στα ελάχιστα αποθεματικά

Optima Bank: «Πράσινο φως» για την εισαγωγή στο ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεργασία με ACX για αγορά εθελοντικών πιστώσεων αντιστάθμισης εκπομπών CO2ΣΧΟΛΙΑ