• Τράπεζες

  Eurobank: Θυγατρική της Fairfax η Eurolife FFH Insurance Group

  Φωκίων Καραβίας (Eurobank) - Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου (Eurolife FFH)

  Φωκίων Καραβίας (Eurobank) – Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου (Eurolife FFH)


  Θυγατρική της Fairfax κατέστη η Eurolife FFH Insurance Group A.E. Συμμετοχών, έπειτα από την απόκτηση από την πρώτη του 50% της Costa Luxembourg Sarl, η οποία κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Eurolife.

  Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σε συνέχεια της από 20 Ιουλίου 2021 ανακοίνωσης της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Εταιρεία»), η Εταιρεία, με βάση σχετική ενημέρωση που έλαβε από την εταιρεία Fairfax Financial Holdings Limited, σχετικά με τη γνωστοποίηση, που η Fairfax υπέβαλε στην Εταιρεία στις 16 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με το ν. 3864/2010, ανακοινώνει ότι ενημερώθηκε από τη Fairfax για τα κατωτέρω:

  «Στις 14 Ιουλίου η Fairfax μέσω των θυγατρικών της απέκτησε το υπόλοιπο 50% της εταιρείας Costa Luxembourg Sarl, η οποία κατέχει το 80% του μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Eurolife FFH Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών, η οποία κατέχει το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και δικαιώματα ψήφου στην Eurolife FFH Μ.Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής και στην Eurolife FFH Μ.Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων.

  Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω απόκτησης, η Eurolife FFH Insurance Group A.E. Συμμετοχών κατέστη θυγατρική της Fairfax.

  Επιπλέον, ως κατωτέρω σημειώνεται ορθή επανάληψη στα σημεία (56) and (57) της παραγράφου 10 (Επιπλέον πληροφορίες) στο έντυπο γνωστοποίησης TR-1, που υπεβλήθη στην Εταιρεία στις 16 Ιουλίου 2021:

  “56.  Eurolife FFH Asigurari Generale S.A. ανήκει κατά 95,2881% στην Eurolife FFH Μ.Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων (βλέπε σημείο 51 ανωτέρω) και 4,7119% στην Eurolife FFH Μ.Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής (βλέπε σημείο 55 ανωτέρω),

  57.   Eurolife FFH Asigurari de Viata S.A. ανήκει κατά 95% στην Eurolife FFH Μ.Α.Ε. Ασφαλίσεων Ζωής (βλέπε σημείο 55 ανωτέρω) και 5% στην Eurolife FFH Μ.Α.Ε. Γενικών Ασφαλίσεων (βλέπε σημείο 51 ανωτέρω)”».

  Διαβάστε ακόμα:

  Ξανά στο κυνήγι της Ανατολικής Ευρώπης οι ελληνικές τράπεζες  ΣΧΟΛΙΑ