• ΑΓΟΡΕΣ

  Deutsche Bank: Συστάσεις αγοράς για τις τράπεζες και λόγω Ταμείου Ανάκαμψης

  Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Φωκίωνας Καραβίας (Εurobank)

  Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ), Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank), Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς), Φωκίωνας Καραβίας (Εurobank)


  H γερμανική τράπεζα Deutsche Bank και ο τραπεζικός αναλυτής Alfredo Alonso αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε χώρα στη Νότια Ευρώπη από τον μηχανισμό «Next Generation EU» (σ.σ. το ευρύτερα γνωστό Ταμείο Ανάκαμψης) και επαναδιατυπώνουν την άποψη ότι η Ελλάδα και οι ελληνικές τράπεζες θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς θα ωφεληθούν περισσότερο από τις υπόλοιπες χώρες του Νότου σε επίπεδο ώθησης της οικονομίας, αλλά και αύξησης του δανεισμού.

  «Όταν επικεντρωνόμαστε μόνο στις θετικές επιπτώσεις που υπάρχουν για τα δάνεια, θεωρούμε ότι, εκτός από τις γεωγραφικές προτιμήσεις, οι τράπεζες με μεγαλύτερη εξάρτηση από τον δανεισμό επιχειρήσεων θα μπορούσαν να επωφεληθούν επίσης περισσότερο, δεδομένου ότι η χρήση των κεφαλαίων θα είναι αρχικά σε μεγάλα βιομηχανικά έργα, με πολύ βραδύτερη ροή προς τα νοικοκυριά (με τη μορφή στήριξης των κατοικιών καθαρής ενέργειας, παραγωγής ενέργειας και ενεργειακής ανακαίνισης, απόκτησης ηλεκτρικών συσκευών κλπ.). Κατά συνέπεια, οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες υπό την κάλυψή μας, Alpha Βank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς, θα ήταν τα ονόματα που θα έπρεπε να επιλέξουμε, καθώς συμμορφώνονται τόσο με την πορεία της χώρας όσο και στα πλεονεκτήματα του κλάδου», επισημαίνει ο τραπεζικός αναλυτής.

  Βάσει των παραπάνω, ο Alonso επιλέγει τις μετοχές των Alpha Bank, Eurobank, ETE και Τράπεζα Πειραιώς από την Ελλάδα με συστάσεις αγοράς και τιμές στόχους, την ιταλική Banco BMP, την πορτογαλική Milennium BCP και την ισπανική Banco Sabadell.

  «Ο συνολικός αντίκτυπος θα είναι περιορισμένος για τις χώρες της Πορτογαλίας, Ιταλίας και Ισπανίας, ενώ αντίθετα η Ελλάδα και οι ελληνικές τράπεζες θα είναι κύριοι αποδέκτες. Ως αποτέλεσμα της ανάλυσής μας, επιβεβαιώνουμε την προηγούμενη θέση μας ότι η ενίσχυση των όγκων δανεισμού που προέρχεται από τα κεφάλαια του NGEU δεν πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στις περισσότερες περιπτώσεις, με εξαίρεση την Ελλάδα, που πιθανότατα θα αποτελέσει τον κύριο ωφελημένο.

  Τα κεφάλαια του NGEU θα έχουν μικρή επίδραση στις τράπεζες στην Πορτογαλία, την Ιταλία και κυρίως στην Ισπανία, όπου ο αγώνας κατά της απομόχλευσης είναι πιθανό να συνεχιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι στις άλλες χώρες της Νότιας Ευρώπης. Κατά συνέπεια, θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί ότι ο θετικός αντίκτυπος στις οικονομίες, έστω και εν μέρει προσωρινός, θα μπορούσε να δώσει κάποια στήριξη στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού», εξηγεί ο Alonso.

  Συστάσεις αγοράς από την Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες

  «Τούτου λεχθέντος, έχουμε δει πρόσφατα κάποιες πιέσεις δεδομένης της αύξησης των τιμών και των ανησυχιών για τις οικονομίες. Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν διατηρήσει τα χαμηλότερα περιθώρια έναντι του γερμανικού bund, αλλά η Ελλάδα έχει καλύτερη εξέλιξη από τις άλλες χώρες τελευταία, βοηθούμενη από τις ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις και τις πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών (αν και εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από την επενδυτική βαθμίδα).

  Συστάσεις αγοράς από την Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες

  Εφόσον οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν σχετικά σταθερές, με αναμενόμενη ανάπτυξη υψηλότερη από ότι στην Ευρωζώνη, ιδίως στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, βλέπουμε τους κύριους κινδύνους να έρχονται μόνο εξωγενώς, είτε από έναν υπερβολικά αρνητικό αντίκτυπο των επιτοκίων λόγω της αυστηρής νομισματικής πολιτικής, είτε λόγω των δυσκολιών στον έλεγχο των επιπέδων του πληθωρισμού και τις αυξανόμενες απαιτήσεις από την Ευρώπη για τον έλεγχο των δημόσιων ελλειμμάτων μετά τα περιθώρια που δόθηκαν για την καταπολέμηση των επιπτώσεων του COVID και του πολέμου στην Ουκρανία», καταλήγει ο Αlonso της γερμανικής τράπεζας.

  Συστάσεις αγοράς από την Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες

  Συστάσεις αγοράς από την Deutsche Bank για τις ελληνικές τράπεζες

  Διαβάστε επίσης:

  Morgan Stanley: Γιατί παραμένει η Ελλάδα η προτιμώμενη αγορά στην Ανατολική Ευρώπη

  Πώς είδαν το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank οι αναλυτές

  Μελέτη για τράπεζες: Ραγδαία άνοδος της χρήσης ψηφιακών πορτοφολιών

  ──────────────────

  Εκλογές 2023  ΣΧΟΛΙΑ