ΑΓΟΡΕΣ

Πώς είδαν το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank οι αναλυτές

Βασίλης Ψάλτης, Alpha Bank

Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank


Η Alpha Bank στην ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών για τη στρατηγική της περιόδου 2023-2025, ανακοίνωσε μια σειρά φιλόδοξων νέων στόχων.

Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική δίνεται έμφαση στις νέες μετρήσεις κερδοφορίας και προτεραιότητα στη στρατηγική αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου που παράγει η εταιρεία.

Η Axia αναμένει διψήφια αναβάθμιση των κερδών ανά μετοχή (EPS) μετά το 2023 και διατηρεί την αξιολόγηση αγοράς (buy) και την τιμή στόχο στα 2 ευρώ με περιθώριο ανόδου +30%. Με την εστίαση στην αξιοποίηση του παραγόμενου κεφαλαίου, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία κεφαλαίου ύψους 2,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2025.

Συγκεκριμένα, ο όμιλος παρουσίασε μια τριάδα νέων δεικτών κερδοφορίας, θεωρώντας ότι κάθε κεφάλαιο πάνω από το διαχειριστικό στόχο του δείκτη CET1 13% ως πλεονάζον κεφάλαιο. Αυτοί οι δείκτες κερδοφορίας και οι στόχοι για το 2025 είναι: α) RoCET1 (εκτός του πλεονάζοντος κεφαλαίου) 16%+, β) RoTE (εκτός του πλεονάζοντος κεφαλαίου) 12%+ και γ) RoTE (συμπεριλαμβανομένου του πλεονάζοντος κεφαλαίου) 11%+.

Η Axia επισημαίνει ότι μέρος αυτού του κεφαλαίου αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για οργανική ανάπτυξη (0,9 δισ. ευρώ), με άλλα 0,3-0,4 δισ. ευρώ μερίσματα (εν αναμονή της έγκρισης του SSM). Αυτό αφήνει στον όμιλο περί τα 1-1,1 δισ. ευρώ πλεονάζον κεφάλαιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε για πρόσθετες διανομές (εφόσον το επιτρέψει η ρυθμιστική αρχή) είτε για συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο στόχος για την ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) 2022-2025 είναι άνω του 20% και οδηγεί σε καθαρά κέρδη το 2025 750 εκατ. ευρώ, ή τουλάχιστον +25% (ή περίπου 150 εκατ. ευρώ) πάνω από τo consensus και +11% πάνω από τις εκτιμήσεις της Axia.

Η Jefferies επισημαίνει ότι η Alpha έκανε την ευρέως αναμενόμενη ενημέρωση των επενδυτών, αλλά οι αναβαθμίσεις στις προβλέψεις για φέτος είναι μέτριες και ελαφρώς χαμηλότερα από το consensus. Η διοίκηση έθεσε στόχους αύξησης των εσόδων για το 2025 πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις του consensus των αναλυτών και την αύξηση των εσόδων που πρόκειται να επιτευχθεί από την αξιοποίηση διαρθρωτικών ευκαιριών ανάπτυξης στην Ελλάδα. Οι στόχοι βασίζονται σε πολύ φιλόδοξες παραδοχές/στοιχεία όγκου που θα εμφανίζονταν μόνο εν μέρει υπό τον έλεγχο της τράπεζας.

Η Jefferies εξηγεί ότι παρότι η Alpha Bank διαπραγματεύεται με έκπτωση σε σχέση με τις ETE και Eurobank, αυτή η έκπτωση δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τον κίνδυνο που βλέπει για τα κέρδη στο μέλλον. Οι χαμηλότεροι δείκτες κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που εμφανίζει η τράπεζα μπορεί να εξηγηθεί μόνο εν μέρει από ένα καλύτερο μείγμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, κατά την άποψη της, γεγονός που καθιστά τις προσδοκίες του consensus των αναλυτών για τις ζημιές από δάνεια υπερβολικά αισιόδοξες. Η μετοχή είναι διαπραγματεύσιμη με 0,6 φορές σε όρους P/TNAV φέτος για δείκτη αποδοτικότητας ROTE έναντι 6,8% για το 2024.Η Jefferies διατηρεί την τιμή στόχο των 1,10 ευρώ με σύσταση υποαπόδοσης (underperform) και πτωτικό περιθώριο 26%.

H Deutsche Bank εκτιμά ότι η Alpha Bank, στην ημέρα των επενδυτών, πρόβαλε μια πιο φωτεινή πορεία για το μέλλον, ενώ η σύσταση παραμένει αγορά και τιμή στόχος στα 1,7 ευρώ. Η Alpha Bank παρουσίασε το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2023-2025, το οποίο, σε γενικές γραμμές, δεν περιλαμβάνει σημαντικές εκπλήξεις, καθώς οι στόχοι είναι φιλόδοξοι αλλά σε μεγάλο βαθμό λογικοί, κατά την άποψη της γερμανικής τράπεζας. Σε γενικές γραμμές, οι θετικές προσδοκίες της τράπεζας υποστηρίζονται από τις ισχυρές οικονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα (και τη Ρουμανία), οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση της δραστηριότητας, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν στην τράπεζα να συνεχίσει τον καθαρισμό των NPEs και θα επιτρέψουν την ομαλοποίηση του κόστους κινδύνου (ειδικά με βάση μια πιθανή αισιόδοξη μείωση του κόστους).

Παρά το τελευταίο, ο στόχος της τράπεζας για δείκτη αποδοτικότητας RoTE άνω του 12% για το 2025 (10% για το 2023) δεν απέχει πολύ από τις προσδοκίες της Deutsche Bank (καθώς είναι προσαρμοσμένος για κεφάλαια που υπερβαίνουν τον στόχο του 13%). Επιπλέον, η δημιουργία κεφαλαίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα από τα κύρια θετικά από το σχέδιο, καθώς η τράπεζα αναμένει να φτάσει σε 1,4 δισ. ευρώ διαθέσιμα πάνω από το στόχο της διοίκησης, τα οποία αναμένεται να διανεμηθούν (περίπου 38% της αγοράς της κεφαλαιοποίησης), ξεκινώντας με το μέρισμα έναντι των κερδών του 2023.

Τέλος, η άποψη της Optima Bank για τους στόχους του νέου επιχειρηματικού σχεδίου της Alpha Bank για την περίοδο 2023-2025 είναι ότι οι στόχοι που τέθηκαν είναι εφικτοί, δεδομένου του θετικού μακροοικονομικού περιβάλλοντος στη ΝΑ Ευρώπη (Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρος) και των σημερινών συνθηκών της παγκόσμιας αγοράς. Τα στοχευμένα πλεονάζοντα κεφάλαια αφήνουν περιθώρια για υψηλότερες αμοιβές των μετόχων (μερίσματα, διανομές) καθώς και για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού σχεδίου. H Optima Bank δεν δίνει τιμή-στόχο για την Alpha Bank, αλλά επαναλαμβάνει την ανοδική της στάση για τη μετοχή και μετά την ανακοίνωση του νέου επιχειρησιακού σχεδίου, θα αναθεωρήσει ανοδικά προς τα πάνω τις εκτιμήσεις της και την τιμή-στόχο.

Οι πυλώνες της ανάπτυξης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής τεχνολογίας και εστίαση σε τμήματα υψηλής αξίας στη λιανική (+7% ετήσιος ρυθμός αύξησης βασικών εσόδων, ψηφιοποίηση), αναμόρφωση του μοντέλου υπηρεσιών στη διαχείριση περιουσίας (+14% ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων), εδραίωση της ηγεσίας στη χονδρική (+4% ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων) και βελτίωση των επιδόσεων των διεθνών δραστηριοτήτων (+15% ετήσιος ρυθμός αύξησης εσόδων).

H Goldman Sachs εξηγεί ότι η Alpha Bank παρείχε λεπτομερή επισκόπηση των επιδόσεων σε επίπεδο αυτόνομων επιχειρηματικών μονάδων αλλά και ομίλου την ημέρα των επενδυτών. Η εταιρεία περιέγραψε τις μεσοπρόθεσμες στρατηγικές και στόχους μέχρι το έτος 2025. Ο αμερικανικός οίκος δίνει αξιολόγηση αγοράς (Buy) για την Alpha Βank με τιμή στόχο για το επόμενο δωδεκάμηνο 1,95 ευρώ. Ο οίκος αναμένει θετική αντίδραση από την αγορά για την ενημέρωση στρατηγικής, δεδομένων των ανοδικών προσδοκιών του consensus των αναλυτών.

Η JP Morgan, συνολικά, πιστεύει ότι οι στόχοι της Alpha Bank είναι φιλόδοξοι, ωστόσο το σχέδιο φαίνεται συνεκτικό, και η καθοδήγηση υποδηλώνει περίπου 20%/30% άνοδο σε σχέση με τα κέρδη ανά μετοχή για τα έτη 2023 – 2025 σε σχέση με το consensus αναλυτών. Η μετοχή της Alpha κινείται με άνοδο 32% τον τελευταίο μήνα έναντι άλλων ελληνικών τραπεζών, ενώ τώρα διαπραγματεύεται με 5 φορές τα κέρδη του 2025 και 0,48 φορές σε P/TBV με βάση τις νέες προβλέψεις. Η JP Morgan παραμένει θετική με σύσταση υπεραπόδοση (overweight) και τιμή στόχο τα 1,5 ευρώ.

H UBS διατηρεί την ουδέτερη σύσταση με τιμή στόχο στα 1,21 ευρώ ανά μετοχή. Η ελβετική τράπεζα βλέπει ορισμένους κινδύνους γύρω από τους στόχους ανάπτυξης, ενώ ο στόχος για το δείκτη αποδοτικότητας RoTE για το 2025 παραμένει χαμηλότερα από τους στόχους των άλλων ελληνικών τραπεζών και αυτό αντικατοπτρίζεται στην αποτίμηση, όπως και η λογική ανάγκη βελτίωσης της κάλυψη των NPEs. H αποτίμηση είναι στις 0,6 φορές σε όρους P/TNAV και αναμένει μικρές αναβαθμίσεις στις προβλέψεις του consensus των αναλυτών λόγω της ενημέρωσης, αλλά η υπεραπόδοση των μετοχών κατά τη διάρκεια της ημέρας προηγήθηκε σε μεγάλο βαθμό των αναβαθμίσεων.

Τέλος, νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο στα 1,75 από 1,5 ευρώ δίνει η Citigroup για τη μετοχή της Alpha Bank μετά την ανακοίνωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Ο αμερικανικός οίκος υποβαθμίζει όμως την ίδια στιγμή τη σύσταση σε ουδέτερη (neutral) από αγορά (buy), μετά και το ράλι που έχει καταγράψει η μετοχή της Alpha Bank.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Νέες εκταμιεύσεις πάνω από €15 δισ. στην τριετία 2023-2025

Γιατί τα ξένα funds ακολουθούν το δόγμα «μένουμε Ελλάδα και συνεχίζουμε τις αγορές μετοχών»

──────────────────

Εκλογές 2023ΣΧΟΛΙΑ