Τράπεζες

AXIA για Τράπεζα Πειραιώς: Γιατί «ο ήλιος θα συνεχίσει να λάμπει»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου


«Ο ήλιος θα συνεχίσει να λάμπει» για την Τράπεζα Πειραιώς…

Με τον δηλωτικό αυτό τίτλο, που παραπέμπει συνειρμικά στο σχέδιο «Sunrise» (ανατολή) της Τράπεζας Πειραιώς, ξεκινούν την αναφορά τους στο business plan της τράπεζας για την περίοδο 2022-2025 οι αναλυτές της AXIA.

Ποια σημεία στους στόχους χαρακτηρίζονται από «συντηρητικές» εκτιμήσεις

Οι αναλυτές χαιρετίζουν το business plan ως φυσική εξέλιξη του σχεδίου Sunrise και, επισημαίνουν ότι, αν και τόσο το ίδιο το business plan όσο και οι στόχοι είναι πολύ λεπτομερείς και ολοκληρωμένοι, υπάρχουν κάποια σημεία που αξίζει να υπογραμμιστούν.

Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

  1. Οι εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα από τόκους (1,1 δισ. για την περίοδο 2022-24 και 1,2 δισ. ευρώ για το 2025) φαίνεται να είναι στη συντηρητική πλευρά, σε ό,τι αφορά τις αποπληρωμές και τα επιτόκια.
  2. Ο ρυθμός αύξησης των χρεώσεων, γύρω στο 9% CAGR, φαίνεται λογικός δεδομένων των επιχειρηματικών ευκαιριών που αναμένονται (βασικά ανάλογα με τις προσπάθειες που θα καταβληθούν σε εσωτερικό επίπεδο).
  3. Τα πρόσφατα (και συνεχιζόμενα) μέτρα περικοπής κόστους και η πρόσθετη μείωση του προσωπικού περίπου κατά 3.000-6.000 άτομα θα αντισταθμίσουν με το παραπάνω τις πληθωριστικές πιέσεις στις δαπάνες και θα προλειάνουν το έδαφος για έναν κορυφαίο δείκτη κόστους/εσόδων (<40%) σε επίπεδο ΕΕ.
  4. Η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) σε μονοψήφια νούμερα γίνεται πραγματικότητα το 2022. Οι πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις και τα τελευταία γεωπολιτικά γεγονότα έχουν περιορισμένη επίπτωση στις εισροές. Η μεγάλη πλειονότητα των εκροών είναι υπό τον έλεγχο της τράπεζας.
  5. Η διοίκηση στοχεύει σε οργανική παραγωγή κεφαλαίων σε κάθε τρίμηνο από το 2022 και μετά (περίπου 100 μονάδων βάσης κατ’ έτος). Ο δείκτης CET1 (Fully loaded) αναμένεται να αυξηθεί περίπου στο 13% το 2025, από 9% το 2021.

Οι κίνδυνοι

Όπως ανέφερε η AXIA και στις πρόσφατες επισημάνσεις της για τις ελληνικές τράπεζες, οι κίνδυνοι εξακολουθούν να έχουν να κάνουν με εξωτερικούς παράγοντες και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Ταυτόχρονα, σε περίπτωση επίμονα υψηλού ποσοστού πληθωρισμού, τα δυνητικά υψηλότερα επιτόκια (τα οποία ενσωματώνονται μόνο εν μέρει στο επιχειρηματικό σχέδιο) θα επηρεάσουν θετικά την κερδοφορία του ομίλου (+160 εκατ. ευρώ για αύξηση επιτοκίων +100 μονάδες βάσης).

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, το μάνατζμεντ της τράπεζας μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα αξιοσημείωτο ιστορικό, με τις φιλοδοξίες να επιτυγχάνονται στο επίπεδο στόχο ή και σε υψηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα με τον νέο στόχο για τα ενσώματα ίδια κεφάλαια του 2024, η Τράπεζα Πειραιώς επί του παρόντος διαπραγματεύεται στο 0,29x για RoTE περίπου 10%.

Η διοίκηση φαίνεται συνετή σε ό,τι αφορά την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους. Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανέφερε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για το business plan ότι το επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου παρουσιάζει προκλήσεις, αλλά είναι εφικτό. Ένα από τα δύσκολα σημεία είναι τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία τείνουν να επηρεάζονται από τη γενική μάκρο δυναμική. Ωστόσο, οι αναλυτές της AXIA πιστεύουν ότι η διοίκηση έχει δώσει συνετό guidance για δύο βασικούς λόγους: 1) το επίπεδο των αποπληρωμών διατηρείται γύρω στα 5 δισ. ευρώ σε όλο το επιχειρηματικό σχέδιο και συγκρίνεται με 5,5 δισ. ευρώ το 2021. Τα τελευταία χρόνια (2020 και 2021), η ελληνική οικονομία επωφελήθηκε από τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις και το θετικό περιβάλλον στις αγορές (λ.χ. το υψηλότερο επίπεδο εκδόσεων ομολόγων). Λαμβάνοντας υπόψη ότι το «επαναλαμβανόμενο» επίπεδο αποπληρωμών της Πειραιώς κυμαίνεται περίπου σε 3,5-3,7 δισ. ευρώ (που ήταν το επίπεδο αποπληρωμών που είχε προβλεφθεί στο προηγούμενο επιχειρηματικό σχέδιο της περιόδου 2021-2024) και, ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη την εξομάλυνση των τάσεων, η Πειραιώς θα μπορούσε να επωφεληθεί περισσότερο από αυτό που είχε εκτιμηθεί αρχικά. Ως εκ τούτου, οι αναλυτές υπολογίζουν +50 μονάδες βάσης στο RoTE εάν οι αποπληρωμές διαμορφωθούν σε περίπου 1 δισ. ευρώ κάτω από την τρέχουσα εκτίμηση. 2) οριακή αύξηση των επιτοκίων καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 (το Euribor 3M να γίνει θετικό μόνο το 2025). Με αυτήν την οριακή αύξηση των επιτοκίων και τις χαμηλότερες αναμενόμενες αποδόσεις, η συνολική απόδοση των εξυπηρετούμενων δανείων αναμένεται να είναι γενικά σταθερή στο 3,5%-3,7%. Η ευαισθησία του ομίλου δείχνει προς μια αύξηση της τάξης των 160 εκατομμυρίων ευρώ στα καθαρά έσοδα από τόκους για αύξηση των επιτοκίων κατά +100 μονάδες βάσης.

«Κότα με τα χρυσά αυγά» τα μη προερχόμενα από τόκους έσοδα

Τα μη προερχόμενα από τόκους έσοδα θα είναι «η κότα με τα χρυσά αυγά» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, υπογραμμίζουν οι αναλυτές.

Ευθυγραμμιζόμενες με τις προσδοκίες άλλων ομοειδών τραπεζών, οι χρεώσεις και οι προμήθειες της Πειραιώς αναμένεται να παρουσιάσουν ρυθμό αύξησης CAGR περίπου 9% την περίοδο 2022-2025. Αν και ο ρυθμός αυτός φαίνεται υψηλός με την πρώτη ματιά, στηρίζεται σε εσωτερικές προσπάθειες, όπως η αλλαγή στρατηγικής όσον αφορά την ανάπτυξη του υπό διαχείριση ενεργητικού (υπογραμμίζεται η πρόσφατη εξαγορά της Iolcus από την Πειραιώς με 1 δισ. ευρώ υπό διαχείριση ενεργητικό), ευκαιρίες διασταυρούμενων πωλήσεων, χρεώσεις δανείων, τραπεζικές συναλλαγές (ενισχυμένες από τις πρωτοβουλίες ψηφιακής τραπεζικής) και ακίνητα μέσω της πρόσφατης εξαγοράς της Trastor. Ως αποτέλεσμα, η διοίκηση φάνηκε σίγουρη κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για την επίτευξη (και ενδεχομένως την υπέρβαση) των στόχων για τις χρεώσεις του ομίλου.

Συνεχίζεται η βελτιστοποίηση της βάσης κόστους και του επιπέδου προσωπικού. Οι γενικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν σε 255 εκατ. ευρώ το 2025 (από 375 εκατ. ευρώ το 2021) λόγω της συνολικής μείωσης του κόστους, ενώ τα επίπεδα του προσωπικού προγραμματίζεται να μειωθούν κατά 3 χιλ. (από 8,9 χιλ.). Αυτό αντιπροσωπεύει άλλα περίπου 130 εκατ. ευρώ εξοικονόμησης κόστους με κόστος 250 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση σχεδιάζει ένα προκαθορισμένο πρόγραμμα δαπανών (δηλαδή για το 2022+2023). Ο λόγος κόστους/εσόδων του ομίλου στόχος είναι να διαμορφωθεί χαμηλότερα από το 40% έναντι 59% το 2021. Από την άλλη πλευρά, η τροχιά του πληθωρισμού παραμένει απειλή για τους στόχους του ομίλου. Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έχει κάνει πρόβλεψη για πληθωρισμό περίπου 7% για το 2022 και περίπου 2% ετησίως για το 2023-2025.

Χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό NPEs από το 2024. Μετά από μια μακρά μάχη με το υψηλό επίπεδο των NPEs στον ισολογισμό, η Πειραιώς είναι έτοιμη να επιτύχει μονοψήφιο ποσοστό NPEs το 2022 (περίπου 9%) και χαμηλό μονοψήφιο (λ.χ. 3%) από το 2024. Αυτό αναμένεται να γίνει κυρίως οργανικά καθώς τα τελευταία χαρτοφυλάκια NPEs (ύψους περίπου 0,9 δισ. ευρώ) προγραμματίζεται να βγουν εκτός ισολογισμού το 2022. Στο εξής, το υπόλοιπο απόθεμα NPEs θα ανέρχεται σε 4,0 δισ. ευρώ και θα περιλαμβάνει 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ «κόκκινων» δανείων που αναμένεται να θεραπευτούν και να «πρασινίσουν» το 2023. Το σχετικά χαμηλό απόθεμα NPEs, σε απόλυτες τιμές, σημαίνει ότι θα είναι λιγότερο δαπανηρό για την τράπεζα να αυξήσει την κάλυψή της, μέσω του επαναλαμβανόμενου κόστους κινδύνου. Από τον δείκτη κάλυψης του 41% που αναφέρθηκε το 2021, η Πειραιώς στοχεύει να φτάσει στο 105% το 2024.

Πιθανότητα για μέρισμα νωρίτερα από το προγραμματισμένο

Τα μερίσματα είναι πλέον μέρος του business plan. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να έρθουν νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Για πρώτη φορά από το 2007, η Πειραιώς εξετάζει τη διανομή μερίσματος σε μετρητά. Ως έχει, το σχέδιο είναι να διανεμηθεί το 35% των κερδών του 2024 το 2025. Παρότι η διανομή κεφαλαίου εξαρτάται από τις εγκρίσεις των ρυθμιστικών αρχών, σημειώνεται ότι η Πειραιώς, θεωρητικά, θα ήταν σε βολική θέση να αρχίσει να διανέμει μερίσματα ήδη από τα κέρδη του 2023 (έναν χρόνο μετά τη Eurobank και την Εθνική, στον ίδιο χρόνο με την Alpha Bank) καθώς θα παρουσιάζει μεσαίο μονοψήφιο δείκτη NPEs, θα παράγει κεφάλαια με ρυθμό της τάξης των 100 μ.β. ετησίως και ο fully loaded δείκτης CET1 στόχος είναι να διαμορφωθεί περίπου στο 11%.

Να σημειωθεί ότι οι αναλυτές της AXIA δίνουν τιμή στόχο για τη μετοχή τα 2,10 ευρώ με σύσταση αγοράς (buy).

Διαβάστε επίσης:

Citi για Πειραιώς: Φιλόδοξος αλλά επιτεύξιμος ο στόχος για απόδοση RoTE 12% το 2025

Χρήστος Μεγάλου στο Bloomberg: Από το 2024 θα διανέμει μέρισμα η Τράπεζα Πειραιώς

Τραπεζίτες: Θα διπλασιαστούν οι χρηματοδοτήσεις – Έρχεται 15ετία ανάπτυξης

Τα 5 βασικά «κλειδιά» στο business plan της Πειραιώς και τι μερίσματα μπορούν να προσδοκούν οι μέτοχοιΣΧΟΛΙΑ