Τράπεζες

Autonomous: Η ζήτηση θα κρίνει το ύψος του ομολόγου της Πειραιώς – Εκδόσεις 900 εκατ. ευρώ προγραμματίζει φέτος η τράπεζα

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Χρήστος Μεγάλου, CEO Τρ. Πειραιώς

Χρήστος Μεγάλου, CEO Τράπεζα Πειραιώς


Aν υπάρχει μεγάλη ζήτηση η Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να επεκτείνει την έκδοση ομολόγου ως τα 600 εκατ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση της Autonomοus για την έκδοση της τράπεζας.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει σε περαιτέρω αύξηση ιδίων κεφαλαίων με την έκδοση ενός ομολόγου AT1, το πρώτο που εκδίδει ελληνική τράπεζα (σ.σ. εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα) αναφέρει σε έκθεσή της η Autonomοus.

Η πρόθεση έγινε γνωστή από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2020 της τράπεζας και θα προσθέσει στην κεφαλαιακή επάρκεια αυτής 1,4 μονάδες βάσης. Η τράπεζα θα μπορούσε ενδεχομένως να περιμένει λίγο περισσότερο για την έκδοση αλλά η πρόθεσή της να φέρει σε πέρας τη μείωση κατά 18 δισ. ευρώ των NPEs στη χρήση του 2021 σημαίνει πως το ομόλογο έπρεπε να εκδοθεί πριν το τέλος του έτους.

Οι συνθήκες της αγοράς είναι καλές με πολλές υψηλότερου κινδύνου συναλλαγές να έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα στην Ευρώπη μέχρι σήμερα.

Το AT1 είναι ένα ομόλογο αξιολογημένο ως Ca / CCC- από τους Moody’s και την S&P αντιστοίχως.

Μέχρι τα 600 εκατ. ευρώ η έκδοση

Η τράπεζα εργάζεται για μια έκδοση 600 εκατομμυρίων ευρώ που θα προσθέσει 1,4% στους δείκτες κεφαλαίου ενόψει της διάθεσης των NPEς.

Ας σημειωθεί πως η έκθεση ουσιαστικά αξιολογεί το πρόγραμμα Sunrise που μιλάει για έκδοση ομολόγου έως 600 εκατ. ευρώ σε 12 μήνες. Ωστόσο ο ίδιος ο CEO της τράπεζας κ. Χρήστος Μεγάλου έχει μιλήσει για μικρότερο ομόλογο, χωρίς πάντως να αποκλείεται και μια δεύτερη έκδοση ή μια επέκταση της τρέχουσας ως το ποσό των 600 εκατ. ευρώ.

Οι συνθήκες της αγοράς και τα road shows που διενεργούνται σήμερα μέχρι αργά το βράδυ θα κρίνουν τις αποφάσεις αυτές.

Η έκθεση αναφέρει πως ότι υπήρχε πρόταση μετά την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, η τράπεζα να εξέδιδε ένα μικρότερο ομόλογο ωστόσο ο οίκος σημειώνει πως αναμένει αν υπάρχει ζήτηση, η τράπεζα θα εκδώσει το προβλεπόμενο ποσό καλύπτοντας την όποια αβεβαιότητα από τα μορατόρια αλλά βοηθώντας επίσης την εκπλήρωση των απαιτήσεων MREL.

H Πειραιώς ξεκινά μια πολύ γρήγορη μείωση των NPEs, από 45% στα τέλη του 2020 σε ένα προγραμματισμένο 10% έως το τέλος του 2021.

Κεφαλαιακές καλύψεις

Αυτό συνεπάγεται τη μετατόπιση των 18 δισ. ευρώ των NPEs από τον ισολογισμό της σε εκτιμώμενες 40 μονάδες βάσης κεφαλαίου ανά 1 δισ. ευρώ σ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού έχει ήδη συμφωνηθεί μέσα από τα προγράμματα Phoenix και Vega (περίπου 7 δισ. ευρώ περίπου για να ολοκληρωθούν ) και το Sunrise 1 (7 δισ. ευρώ) που αναμένεται να ενταχθεί αυτό το μήνα και να ολοκληρωθεί στο τρίτο τρίμηνο. Το Sunrise 2 (4 δισ. Ευρώ) χωρίζεται σε 2 μέρη με το πρώτο μέρος (3 δισ. ευρώ) να βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το υπόλοιπο 1 δισ. ενδέχεται να υλοποιηθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2022.

Το ξεκαθάρισμα θα φέρει το δείκτη Texas της Πειραιώς από 135% στο τέλος του 2020 στο 60%, και έτσι η τράπεζα θα ευθυγραμμιστεί με τις ομολόγους της την Εθνική και τη Eurobank αλλά και την Τράπεζα Κύπρου. Στη συνέχεια, η τράπεζα σκοπεύει να μεταφέρει άλλα 3 δισεκατομμύρια ευρώ NPEs με το κόστος που καλύπτεται από τα οργανικά κέρδη. Η διοίκηση αναμένει επίσης πως τα οργανικά κέρδη θα είναι αρκετά για να καλύψουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα προκύψουν από τα ΔΠΧΑ 9, τα οποία θα απορροφήσουν από 400 εκατ. ευρώ για κάθε ένα από τα έτη 2022 και 2023.

900 εκατ. MREL το 2021

Η Τράπεζα Πειραιώς πιθανότατα θα χρειαστεί να εκδώσει κάποιο ομόλογο για περαιτέρω κάλυψη των MREL το 2021. Η ενδιάμεση απαίτηση έχει οριστεί στο 23,3% συν τα αποθέματα μέχρι το τέλος του 2025 για ένα σύνολο 26,6%. Η προσωρινή απαίτηση για 1/1/22 είναι 16,1%, η οποία θα πρέπει να καλυφθεί εάν η τράπεζα επιτύχει τον στόχο της για συνολικό κεφαλαιακό δείκτη1 6,5% έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η τράπεζα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να εκδώσει 900 εκατ. MREL φέτος, συμπεριλαμβανομένου του AT1, πράγμα που δείχνει πως θα χρειαστεί μία έκδοση 300 εκατ. ευρώ senior κάποια στιγμή στιγμή μέσα στο έτος.

Τα σχέδια της Πειραιώς στηρίζονται στην εκτίμηση ότι θα τα εξυπηρετούμενα δάνεια θα ενισχυθούν και ότι τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς μορατορίου δεν θα επιδεινωθούν σε βαθμό χειρότερο απ’ ότι αναμένεται.

Διαβάστε επίσης

Τι θα εξυπηρετήσει το ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς


ΣΧΟΛΙΑ