Τράπεζες

Attica Bank: 4,5 εκατ. ευρώ κέρδη προ προβλέψεων στο πρώτο εξάμηνο 2023

Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank

Ελένη Βρεττού, CEO της Attica Bank


Στα 4,5 εκατ ευρώ ανήλθαν τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά προ προβλέψεων κέρδη της Attica Bank το πρώτο εξάμηνο 2023 από ζημιά 20,1 εκατ ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2 εκατ ευρώ από ζημιά 29,8 εκατ ευρώ στο εξάμηνο πέρυσι.

«Πετύχαμε για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο λειτουργική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία και βελτίωση στα οργανικά μεγέθη μας, ήδη σχεδόν 2 έτη νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν στο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Τράπεζας» ανέφερε η CEO της   Attica Bank Ελένη Βρεττού σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου και υπογράμμισε:

«Είμαστε προσηλωμένοι στην στρατηγική μας για την οριστική εξυγίανση του ισολογισμού από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κάνοντας το πρώτο σημαντικό βήμα στην ιστορία μας με την πώληση του χαρτοφυλακίου Astir I, ενώ αναμένουμε τις εξελίξεις αναφορικά με τον νέο “Ηρακλή” προκειμένου να προχωρήσουμε στην οριστική εξυγίανση της Τράπεζας.

Σύμφωνα με την κα Βρεττού τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται «εν μέρει στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον, όπως σε όλες τις τράπεζες, ενώ σε ό,τι αφορά εμάς κυρίως από την νέα εξωστρέφεια της Τράπεζας μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (των 473,3 εκατ ευρώ), δίνοντας έμφαση στη θετική πιστωτική επέκταση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ παραμένουμε πειθαρχημένοι στην περιστολή των περιττών εξόδων.

Παράλληλα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε ανθρώπους, δομές, και συστήματα, δίνοντας έμφαση στο χτίσιμο μιας νέας εταιρικής κουλτούρας και διακυβέρνησης, ώστε να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας μια τράπεζα ανταγωνιστική, σύγχρονη και με σωστή κατανόηση και διαχείριση των κινδύνων. Όλα αυτά διαμορφώνουν τη νέα Attica Bank, η οποία θέλουμε να καταστεί μια αξιόπιστη, υγιής και αποδοτική τράπεζα για τους πελάτες μας και τους μετόχους».

Η Attica Bank διπλασίασε τα λειτουργικά έσοδα, τα οποία ανήλθαν στα 40,5 εκατ. ευρώ (από 20,5 εκατ.ευρώ πέρυσι). Τα  καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 65,2%, ενώ  η αύξηση στα λοιπά έσοδα και στα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις, ήταν σχεδόν 5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν αύξηση κατά 76% και διαμορφώθηκαν σε 32,1 εκατ. ευρώ, που αποτελεί νέο υψηλό των τελευταίων έξι τριμήνων, ενισχυμένα τόσο από το ευνοϊκό περιβάλλον επιτοκίων, όσο και από την αύξηση στους όγκους δανείων. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,4%, οδηγούμενα και από την αύξηση κατά 18% στις προμήθειες χορήγησης εγγυητικών επιστολών.

Τα επαναλαμβανόμενα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά 11% σε ετήσια βάση.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,71 δισ. ευρώ στο Α΄ εξάμηνο του 2023, με τις νέες εκταμιεύσεις να επιταχύνονται και κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και να διαμορφώνονται σε περίπου 123 εκατ. ευρώ  (έναντι 71 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους). Οι νέες εκταμιεύσεις στο Α΄ εξάμηνο του έτους ανήλθαν συνολικά σε 193 εκατ. ευρώ, ενώ η Τράπεζα σημείωσε καθαρή θετική πιστωτική επέκταση 59 εκατ. ευρώ κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 και 48 εκατ. ευρώ από τις αρχές του έτους.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,9 δισ. ευρώ, με τα υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση κατά 34% σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 43,3% για το Α΄ εξάμηνο του 2023, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 268,4%, ποσοστό υψηλότερο του εποπτικού ορίου.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα του Ομίλου παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρά τις συνεχείς αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ και των πληθωριστικών πιέσεων. Τόσο ο δείκτης ΜΕΑ όσο και ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκαν σε 64,9% (90 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο) και 65,2% αντίστοιχα. Με βάση τα IFRS, ο δείκτης ΜΕΑ ανήλθε σε 37,7% ενώ και ο δείκτης κάλυψης ανήλθε σε 62,5%, για τα εντός ισολογισμού στοιχεία.

Η εκκαθάριση του ενεργητικού της Τράπεζας από τα ΜΕΑ αποτελεί βασική προτεραιότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Attica Bank και στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε η υπογραφή συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της AB CarVal Investors, L.P. για την πώληση του συνόλου του χαρτοφυλακίου της τιτλοποίησης Astir I, λογιστικής αξίας 312 εκατ. ευρώ την 31/12/2022. Με την ολοκλήρωση της πώλησης του χαρτοφυλακίου Astir I, ο δείκτης ΜΕΑ θα μειωθεί περαιτέρω στο 62,1% και τα συνολικά ΜΕΑ κατά 291 εκατ. (pro-forma). Η εν λόγω συναλλαγή ενισχύει τα κεφάλαια της Τράπεζας κατά περίπου 60 μονάδες βάσης, με το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνεται σε 17,8% (pro-forma) στο πρώτο εξάμηνο του 2023.

Διαβάστε επίσης

Τράπεζα Πειραιώς: Ξεκινά το πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών έως €15 εκατ.

Jumbo: Γιατί ο Βακάκης τα έβαλε με την Ευρώπη

Εθνική Τράπεζα: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχώνΣΧΟΛΙΑ