Τράπεζες

Alpha Bank: «Πιστωτικά θετικό» το νέο στρατηγικό σχέδιο για τα NPEs, σύμφωνα με τη Moody’s

Βασίλης Ψάλτης, CEO της alpha Bank


Πιστωτικά θετικό (credit positive) χαρακτηρίζει ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (NPEs).

Όπως σημειώνει σε σημερινή ανάλυσή του, το σχέδιο που ανακοίνωσε η Alpha Bank (Caa1/(P)Caa1 positive caa11) στις 19 Νοεμβρίου για την περίοδο 2020-22, το οποίο προβλέπει μείωση των NPEs στο επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2022, από 19,2 δισ. ευρώ που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι θετικό για την εξέλιξη της πιστοληπτικής διαβάθμισης της τράπεζας, καθώς έρχεται να δώσει λύση, μέσω μιας μεγάλης τιτλοποίησης, στη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η τράπεζα.

Σύμφωνα με τη Moody’s, η μείωση των NPEs της Alpha Bank μπορεί να επιφέρει μεν μείωση του δείκτη CET1 κατά 350 μονάδες βάσης, αλλά σε συνδυασμό και με άλλες ενέργειες, που συνδέονται με το επιχειρησιακό μοντέλο και την πελατοκεντρική στρατηγική ανάπτυξης της τράπεζας, θα απελευθερώσει σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και θα βοηθήσει την τράπεζα να αυξήσει τις χορηγήσεις δανείων προς την πραγματική οικονομία. Η εξέλιξη αυτή, με τη σειρά της, θα λειτουργήσει θετικά τόσο για την κερδοφορία της τράπεζας όσο και για τα κεφάλαιά της μετά το 2022, υπογραμμίζει η Moody’s.

Αφού κάνει αναλυτική αναφορά στο σχέδιο της Alpha Bank, η Moody’s επισημαίνει ότι η βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου της τράπεζας θα μειώσει σημαντικά το κόστος κινδύνου της, κάτω από τις 70 μονάδες βάσης μέχρι το 2022 από περίπου 200 μονάδες βάσης που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2019, βελτιώνοντας την κερδοφορία της, με τον στόχο της τράπεζας να είναι για απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) 9% μέχρι το 2022, από λιγότερο από 1% τον Σεπτέμβριο του 2019.


ΣΧΟΛΙΑ