Τράπεζες

Alpha Bank: Νέο μέλος του ΔΣ η Έλλη Ανδριοπούλου

  • NewsRoom
Alpha Bank: Νέο μέλος του ΔΣ η Έλλη Ανδριοπούλου

Έλλη Ανδριοπούλου


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Bank, κατά τη συνεδρίασή του στις 16.12.2021, εξέλεξε ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την κυρία Έλλη Μ. Ανδριοπούλου, σε αντικατάσταση του από 17.6.2021 παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Αρτέμιου Χ. Θεοδωρίδη.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Alpha Bank, η διάρκεια της θητείας του εκλεγέντος Μέλους ορίστηκε από την 1.1.2022 έως τη λήξη του υπολοίπου της θητείας του Μέλους που αντικαθιστά.

Περί της εκλογής του νέου Μέλους θα ενημερωθεί η αμέσως προσεχής Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από την 1.1.2022, ως ακολούθως:

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Βασίλειος Θ. Ράπανος, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Βασίλειος Ε. Ψάλτης, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Σπύρος Ν. Φιλάρετος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Η κυρία Έλλη Μ. Ανδριοπούλου και ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Οι κυρίες Carolyn G. Dittmeier και Elanor R. Hardwick και οι κ.κ. Δημήτρης Κ. Τσιτσιράγκος, Jean L. Cheval, Richard R. Gildea, Shahzad A. Shahbaz και Jan A. Vanhevel

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3864/2010

Ο κ. Johannes Herman Frederik G. Umbgrove ως εκπρόσωπος και δυνάμει υπόδειξης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Καταβάλλεται από Δευτέρα η έκπτωση 16% για Οκτώβριο και Νοέμβριο

Στην Βουλή η τροποποίηση σύμβασης για το Πάτρα – Πύργος

Η Sunlight παρουσιάζει το KnoWi, το πιο προηγμένο Σύστημα Παρακολούθησης ΜπαταριώνΣΧΟΛΙΑ