Γιάννος Κοντόπουλος

Γιάννος Κοντόπουλος, CEO EΕλληνικά Χρηματιστήρια (ΕXAE)

O Γιάννος Κοντόπουλος στην πρώτη του συνέντευξη για φέτος αναφέρθηκε στα κριτήρια που απαιτούνται  για την επιστροφή του Χ.Α....