τραπεζικές μετοχές

Χρήστος Μεγάλου(Τράπεζα Πειραιώς), Γιώργος Περιστέρης (Γεκ ΤΕΡΝΑ)

Με διόρθωση, μετά από τέσσερις συνεχόμενες θετικές συνεδριάσεις, ξεκίνησε η εβδομάδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Διόρθωση η οποία ωστόσο περιορίστηκε...