Θεραπευτήρια Υγεία

Αναγκαία κρίθηκε η συνεργασία του υπουργείου Υγείας με τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αυξήσει τη δυναμικότητα του ΕΣΥ και...