• Θεμιστοκλής Μπάκας

    Δύσκολη αποδεικνύεται η επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στους ιδιοκτήτες και στους ενοικιαστές για την αναπροσαρμογή των επαγγελματικών μισθωμάτων στα νέα...

    Φέτος, φαίνεται να υπάρχει διαθεσιμότητα, λόγω της επιστροφής πολλών ακινήτων στη μακροχρόνια από τη βραχυχρόνια μίσθωση, με τις ζητούμενες...