Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Optima Bank

Η ενεργοποίηση του προγράμματος, σηματοδοτεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές για την ελληνική οικονομία, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.