Πορτογαλία

«Στην ΕΑΤΕ επενδύουμε στις στρατηγικές συνεργασίες με ομότιμους εταίρους, καθώς πιστεύουμε ότι η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών λειτουργεί...