• Πανεπιστήμιο Πειραιώς

    Ο κ. Μάριος Ευρυπίδου, Business Relationship Manager, ACCA Η Καθηγήτρια Σεραΐνα Αναγνωστοπούλου, Πρόεδρος Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιά Ο Καθηγητής Νίκος Απέργης, Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιά Η κα Εύη Χατζηιωάννου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Εθνικής Τράπεζας Η κα Έφη Γριζά, Βοηθός Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Εθνικής Τράπεζας

    Σύμφωνο Συνεργασίας που αφορά το «Next Banking Generation Internship», υπέγραψαν η Εθνική Τράπεζα, ο Διεθνής Φορέας Επαγγελματικής Πιστοποίησης ACCA...