Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Χρυσή Βιτζιλάκη

«Με στόχο πάντα την ασφάλεια κατά προτεραιότητα των μελών των ακαδημαϊκών μας μονάδων», όπως αναφέρει η πρύτανης του Πανεπιστημίου...