• ΕΤΕπ

    Μακροπρόθεσμη δανειακή σύμβαση ύψους 108 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής...