• πανεπιστήμια

    Wiseman mononews.gr

    Η λύση με «μηνιαία καταμέτρηση ρεύματος» που ξεκινά ο Τάσος Μάνος (ΔΕΔΔΗΕ) θα  δώσει απαντήσεις σε πολλά προβλήματα...