παλλάδιο

χρυσός

Διευρύνει τις απώλειές του ο χρυσός, εν αναμονή της ανακοίνωσης νέων μέτρων για την τόνωση της οικονομίας από τον...

Ακόμη και στις χρηματιστηριακές αποδόσεις, ό,τι λάμπει δεν είναι πάντα χρυσός… Στην προκειμένη περίπτωση μάλιστα, πρόκειται για το…ρύζι, τον...