• Ολύμπιος Παπαδημητρίου

    Τα 40 χρόνια  επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα γιόρτασε η Novo Νοrdisk, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα Δέλτα...

    Τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας στις πολιτικές υγείας που προάγουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες διασφαλίζοντας παράλληλα τη...