Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Τα 40 χρόνια  επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα γιόρτασε η Novo Νοrdisk, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην αίθουσα Δέλτα...