Ολύμπιος Παπαδημητρίου

Τη στήριξη της φαρμακοβιομηχανίας στις πολιτικές υγείας που προάγουν την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες διασφαλίζοντας παράλληλα τη...

  • 1
  • 2