• κυβερνοασφάλεια

    «Υπάρχουν δύο τύποι επιχειρήσεων: Αυτές που έχουν ήδη δεχτεί κυβερνοεπίθεση και αυτές που δεν γνωρίζουν ότι έχουν δεχτεί επίθεση»....