• κυβερνοασφάλεια

    Satya Nadella, CEO Microsoft

    Η χθεσινή κατάρρευση πληροφοριακών συστημάτων παγκοσμίως επηρέασε τη λειτουργία αεροδρομίων, αεροπορικών εταιριών, τραπεζών, μέσων ενημέρωσης και δεκάδων άλλων επιχειρήσεων...

    «Υπάρχουν δύο τύποι επιχειρήσεων: Αυτές που έχουν ήδη δεχτεί κυβερνοεπίθεση και αυτές που δεν γνωρίζουν ότι έχουν δεχτεί επίθεση»....