ΚΑΔ

Διεύρυνση των επιχειρήσεων που μπορούν να θέσουν σε αναστολή εργαζόμενους-Οι αλλαγές που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο

Στη διεύρυνση των Κωδικών Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που μπορούν να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις των εργαζομένων τους αναμένεται...