Οικονομία

Εφορία: «Παγώνουν» οι ρυθμισμένες οφειλές Ιανουαρίου για τους πληττόμενους – Όλοι οι ΚΑΔ

«Παγώνουν» οι ρυθμισμένες οφειλών Ιανουαρίου για τους πληττόμενους – Όλοι οι ΚΑΔ

Χρήστος Σταϊκούρας-Υπουργός Οικονομικών


Στον «πάγο» μπαίνουν οι δόσεις Ιανουαρίου για όσους έχουν εντάξει τα χρέη τους σε ρυθμίσεις της εφορίας, όπως είναι η πάγια ρύθμιση των 24-48 δόσεων, αλλά και των παλαιότερων ρυθμίσεων με τις 100 ή 120 δόσεις. Το μέτρο αφορά όσους έχουν πληγεί από την πανδημία μέσα στον Ιανουάριο από την εφαρμογή των νέων περιοριστικών μέτρων.

Τη δόση Ιανουαρίου δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας μέσα στον Ιανουάριο, αλλά και οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους πληττόμενους ΚΑΔ.

Η δόση μεταφέρεται στο τέλος της ρύθμισης και θα πρέπει να καταβληθεί έως και την τελευταία μέρα εκείνου του μήνα.

Εργαζόμενοι σε αναστολή

Αναστολή ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων για τον Ιανουάριο δικαιούνται εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή ανατολή κατά τον μήνα Ιανουάριο επιχειρήσεων που έχουν κύριο ΚΑΔ την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, έναν από τους ακόλουθους. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

Από την εφαρμογή της νέας απόφασης εξαιρούνται οι εργαζόμενοι:

α) στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

β) στα εκτός αυτής Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) στις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε)στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Αναστολή πληρωμής δικαιούνται οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας και η επιχείρηση που εργάζονται διαθέτουν έναν από τον παρακάτω ΚΑΔ:

ΚΑΔ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10     Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20     Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30     Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13.00         Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα

55.90.19.00         Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

56.10     Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21     Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29     Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεΖαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

56.30     Δραστηριότητες παροχής ποτών

59.13.11.02         Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών

59.14     Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07         Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο (σε χώρους, που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)

77.29.11.01         Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

77.29.12.03         Υπηρεσίες ενοικίασης καθισμάτων για εκδηλώσεις

77.29.13.00         Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

77.39.19.03         Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων

79.11     Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12     Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90     Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

82.30     Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

85.51     Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.52     Πολιτιστική εκπαίδευση

86.90.13.02         Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

90.01     Τέχνες του θεάματος

90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04         Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07         Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17         Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18         Υπηρεσίες χορωδού

90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

91.04     Δραστηριότητες βοτανικών και Ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00.11.01         Υπηρεσίες καζίνο

93.11     Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12     Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13     Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19     Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21     Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εκτός από Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/ και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05) και Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου (ΚΑΔ 93.29.11.07)

94.99.16.00         Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις

96.04     Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, με εξαίρεση των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (ΚΑΔ 96.04.10.02) και των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 96.04.10.06)

Πληττόμενες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ την 30/12/2021 ή δευτερεύοντα ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα το φορολογικό έτος 2020 σύμφωνα με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί έως και την 29/12/2021, έναν από τους ακόλουθους. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ.

Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται:

α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. -κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους,

δ) οι εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και

ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’ του αμέσως παραπάνω νόμου.

Οι πληττόμενοι ΚΑΔ:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΑΔ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΔ       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56.10.11.03         Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από εστιατόριο ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β’ 932) απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά]

56.10.11.06         Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης – κοσμική ταβέρνα

56.10.19.06         Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο θεάτρου ή κινηματογράφου

56.30.00.00         Δραστηριότητες παροχής ποτών

56.30.10.00         Υπηρεσίες παροχής ποτών

56.30.10.01         Υπηρεσίες μπαρ, που παρέχονται από χορευτικό κέντρο

56.30.10.04         Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ

56.30.10.09         Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ

56.30.10.10         Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο

56.30.10.11         Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ

56.30.10.12         Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ

56.30.10.13         Υπηρεσίες που παρέχονται από μπαρ ξενοδοχείων

77.29.11.01         Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων

77.29.13.00         Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μουσικών οργάνων

90.01     Τέχνες του θεάματος

90.02     Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03.11.04         Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

90.03.11.07         Υπηρεσίες μουσουργού

90.03.11.17         Υπηρεσίες χορογράφου

90.03.11.18         Υπηρεσίες χορωδού

90.04     Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.29     Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, εκτός από Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.01), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών (ΚΑΔ 93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής) (ΚΑΔ 93.29.11.04), Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ) (ΚΑΔ 93.29.11.05), Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής (ΚΑΔ 93.29.11.06) και Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου (ΚΑΔ 93.29.11.07).

Διαβάστε επίσης:ΣΧΟΛΙΑ