υπουργείο Πολιτισμού

Αιτήματα επιχορήγησης θα δέχεται το υπουργείο Πολιτισμού από κοινωφελείς ή πολιτιστικούς φορείς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που...

Κλειστές ή ανοιχτές σήμερα και αύριο 5 και 6 Ιανουαρίου οι τουαλέτες του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης; Γιατί η...