υπουργείο Εργασίας

Σε προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, προχώρησε η υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και...

Tην αμοιβή της 25ης Μαρτίου, η οποία έχει από τον Νόμο καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία, περιγράφει αναλυτικά το υπουργείο...