ΙΑΣΩ

Στην απόκτηση 1.289.951 κοινών, ονομαστικών, μετοχών του Ιασώ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,06% του συνόλου των μετοχών και των...

Καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer-CFO) του Ομίλου ΙΑΣΩ αναλαμβάνει από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου ο κ. Ιωάννης Τσάκωνας, διαδεχόμενος...

Στην απόκτηση 101.847.074 μετοχών της ΙΑΣΩ ΑΕ, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 83,37% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων...