Γκάνα

Την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακοίνωσε, η διεθνής κατασκευαστική εταιρεία βιομηχανικής παραγωγής ΜΕΤΚΑ Α.Ε με την υπογραφή σύμβασης της με...