• εργασία

    Βάσω Καβαλλιεράτου, Engagement Partner της N2Growth

    Ολοένα και περισσότερο φαίνεται να επικρατεί η τάση όπου ο παραδοσιακός τρόπος πρόσληψης βάσει προηγούμενων τίτλων εργασίας και πτυχίων,...