επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα φορολογικά κίνητρα για μετοχικό κεφάλαιο, προκειμένου να στηρίξει την ανθεκτικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Με αφορμή τη λειτουργία των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, στις πληττόμενες από την κακοκαιρία «Ελπίς» περιοχές, προκύπτουν τα ακόλουθα:...