• εκκρεμείς συντάξεις

    Ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης

    Μεγάλος αριθμός αιτήσεων αφορούν ανελαστικές περιπτώσεις με σοβαρές νομικές ή τεχνικές ελλείψεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδοθούν...