Χίος

Χίος

Προσέκρουσε, βραδινές ώρες χθες, κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης το Ε/Γ-Ο/Γ  ''Ν. ΣΑΜΟΣ'' Ν.Π. 12396 στον προβλήτα λιμένα ν....