• Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

    Παραβιάστηκαν τα προσωπικά δεδομένα του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας από συγκεκριμένα έντυπα, όπως η εφημερίδα «Αυγή» και ιστοσελίδες...