αγορά ιδίων μετοχών

Στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 23.284,62 ευρώ,...