αγορά ιδίων μετοχών

Τη διάθεση καθαρού μερίσματος στους μετόχους ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της "CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ της...

Στην αγορά 5.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 4,65 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 23.284,62 ευρώ,...