Μετοχές

ΔΕΗ: Σε εύρος 2,48-17 ευρώ η τιμής κτήσης ιδίων μετοχών

Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ

Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ


Στις 3 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ , μέσω τηλεδιάσκεψης, την έγκριση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η ΓΣ θα διεξαχθεί στις 12 το μεσημέρι ενώ θα δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου λόγω της έκτακτης κατάστασης με τον κορονοϊό.

Αναλυτικά τα  χαρακτηριστικά του προτεινόμενου Προγράμματος Επαναγοράς

Ανώτατος Αριθμός Μετοχών: Υφιστάμενες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της ΔΕΗΔΕΗ 0,00%, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό μέχρι 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της κατ’ ανώτατο όριο, μετά την αφαίρεση των 1.856.000 ιδίων μετοχών που έχουν ήδη αποκτηθεί από προηγούμενο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών, ήτοι μέχρι και 36.344.000 μετοχές (οι “Ίδιες Μετοχές”).

Διάρκεια του Προγράμματος Επαναγοράς: Μέχρι και 24 μήνες από την επομένη της έγκρισής του από την γενική συνέλευση των μετόχων. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Επαναγοράς θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εξουσιοδότησης από τη γενική συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τη ρευστότητα της ΔΕΗΔΕΗ 0,00%.

Εύρος τιμής κτήσης Ιδίων Μετοχών: Μεταξύ €2,48, κατ΄ ελάχιστον η οποία ισούται με την ονομαστική αξία της μετοχής, και €17, κατά το μέγιστο, ανά Ίδια Μετοχή

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00’ π.μ., η οποία επίσης θα πραγματοποιηθεί από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία του εκάστοτε Μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, με τη δυνατότητα συμμετοχής και μέσω επιστολικής ψήφου.

Διαβάστε επίσης

Παπαθανάσης: Τις επόμενες ημέρες στη Βουλή η μεταβίβαση των εκτάσεων της ΔΕΗ στην Μετάβαση ΑΕΣΧΟΛΙΑ