Premia Properties: Η εταιρεία που αποδεικνύει πως οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν και προσελκύουν ξένες επενδύσεις

Η Premia Properties αποτελεί μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην ελληνική αγορά

Νέα πρότυπα στον χώρο του ελληνικού real estate δημιουργεί η Premia Properties, η οποία κατέχει πλέον δικαιωματικά τον τίτλο της ταχύτερα αναπτυσσόμενης εταιρείας στον κλάδο των ακινήτων.

Διαθέτοντας μια κορυφαία ομάδα εξειδικευμένων στελεχών, χαρτοφυλάκιο ακινήτων υψηλής αξίας και συμμετοχική κουλτούρα, η Premia Properties δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, τους συνεργάτες της και την εθνική οικονομία, δίνοντας ώθηση στη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσα από ένα δίκτυο premium πελατών.

Την ίδια στιγμή, λειτουργώντας η ίδια ως πόλος έλξης για διεθνή επενδυτικά κεφάλαια, η Premia συμβάλλει καταλυτικά στον στόχο της δυναμικής επανένταξης της χώρας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

Απόδειξη του ισχυρού επενδυτικού ενδιαφέροντος που προσελκύει η εταιρεία χάρη στην αναπτυξιακή δυναμική που παρουσιάζει, αλλά και των προοπτικών που ανοίγονται για την ίδια είναι η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην εταιρεία από τη σουηδική STERNER STENHUS GREECE AB, η οποία ελέγχει πλέον το 41,03% του μετοχικού κεφαλαίου της. Στους μεγάλους επενδυτές της περιλαμβάνονται επίσης ονόματα όπως η Fastighets AB Balder με 17,22%, αλλά και η Νequiter Invest AB με 10,70%.

Ισχυρές επιδόσεις, ισχυρό χαρτοφυλάκιο

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία του εννεαμήνου του 2021 της Premia, η εταιρεία συνέχισε τη δυναμική πορεία της, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο της στον τομέα των logistics, τα εμπορικά ακίνητα (Big Boxes), ενώ έκανε και δυναμική είσοδο στα εξυπηρετούμενα οικιστικά ακίνητα (serviced apartments).

Η Premia Properties προσέθεσε εννέα νέα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο της, ενώ προχώρησε και σε στρατηγικές συνεργασίες για την είσοδο στον τομέα των εξυπηρετούμενων οικιστικών ακινήτων, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη ολοκλήρωση της συναλλαγής με την Dimand για ακίνητο 58 διαμερισμάτων, αξίας 10,2 εκατ. ευρώ στον Πειραιά.

Στόχος της εταιρείας είναι να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της τουλάχιστον 1.000 αυτοεξυπηρετούμενα διαμερίσματα έως το 2026. Στόχος είναι τα ακίνητα αυτά να μισθώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σημαντικές ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα ακίνητα, η Premia αγόρασε ένα νέο ακίνητο logistics και ένα εμπορικό Big Box συνολικής αξίας 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ απέκτησε επιπλέον επτά ακίνητα (5 logistics και 2 Big Boxes) αξίας 55,2 εκατ. ευρώ μέσω της εξαγοράς μετοχών από έξι ανώνυμες εταιρείες έναντι 24,6 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω κινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των επενδύσεων της εισηγμένης κατά 63% με το τελικό ποσό να διαμορφώνεται στα 173,1 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 26 ακίνητα στα οποία εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες συγκαταλέγονται και κτήρια κοινωνικού χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα σχολεία που διαχειρίζεται μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΙΔΤ). Το ενεργητικό της ανέρχεται στα 230 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός της κινείται σε χαμηλά επίπεδα

Ύστερα από την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 75 εκατ. ευρώ, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της Premia ανέρχεται πλέον στα 114,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 300% σε ετήσια βάση (38,2 εκατ. ευρώ το 2020). Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα ανήλθαν στα 43,8 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ έως τα τέλη του 2020).

Σημαντική άνοδος σημειώνεται και στα ετήσια έσοδα του Ομίλου καθώς μέχρι και τα τέλη του Σεπτεμβρίου τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 6,5 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά τουλάχιστον πέντε φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020), τα έσοδα μίσθωσης επενδυτικών ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά τουλάχιστον 3 φορές συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2020), ενώ και τα EBITDA αυξήθηκαν κατά τέσσερις φορές καθώς κινήθηκαν στα 5,2 εκατ. ευρώ.

Μελλοντικές προοπτικές

Η εταιρεία επενδύει στις κατηγορίες ακινήτων που έχει επιλέξει ως κύριους τομείς δραστηριοποίησης (logistics, εμπορικά ακίνητα τύπου big box, κτήρια κοινωνικών υποδομών και serviced apartments), ενώ δεν παύει να αξιολογεί την είσοδο σε νέους κλάδους του real estate.

Παρά τον προβληματισμό του επικρατεί στον κλάδο του real estate λόγω της ενεργειακής κρίσης και του πέμπτου κύματος της Covid-19, η Premia, επενδύοντας στα κτήρια logistics και τα κοινωνικά κτήρια -τομείς που καθιστούν την ανάπτυξη περισσότερο διατηρήσιμη και λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικές διαταραχές- καταφέρνει να συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου. Έχοντας ταυτόχρονα τη στήριξη σημαντικών διεθνών «παικτών» της αγοράς, όπως η STERNER STENHUS GREECE AB.

Ταυτόχρονα, η Premia συνεχίζει να ενδυναμώνει τη στρατηγική της θέση στην αγορά και για αυτό το λόγο έχει υποβάλει αίτηση για την αδειοδότησή της ως Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας («ΑΕΕΑΠ») με στόχο την υπαγωγή της σε ένα πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς.

«Επένδυση» στον άνθρωπο

Εκτός από τα ακίνητα, η Premia «επενδύει» και στον άνθρωπο, καθώς διαχρονική κινητήριος δύναμη της εταιρείας παραμένουν οι άνθρωποί της που κατέχουν υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, άριστη γνώση του κλάδου τους και ένα μοναδικό αίσθημα ομαδικότητας.

Επιπλέον η έμπειρη διοικητική της ομάδα, η οποία διαθέτει επαγγελματική πορεία και υψηλή εξειδίκευση. Με αποτέλεσμα να σημειώνει σπουδαίες επιδόσεις στην επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη έργων, την ταχεία αλλά και ισχυρή αναβάθμιση έργων, καθώς και στη διαχείριση και εξέλιξη των ανθρώπων.

Βιώσιμες επενδύσεις και ανάπτυξη

Η Εταιρεία έχει ήδη δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου της και έχει δεσμευτεί για διαφάνεια, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία. Επενδύει με συνέπεια στην Ελλάδα, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, επιδιώκει την υιοθέτηση αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω της εναρμόνισής της στις πρακτικές των διεθνών και ελληνικών δεικτών ESG (Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Εταιρικής Διακυβέρνησης – Environmental, Social and Governance). 

Πρόσφατα η πολιτική αυτή επιβραβεύτηκε με την ένταξη της Εταιρείας στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας και στον ESG Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ενίσχυση του «μαζί»

Η Premia Properties διαθέτει συμμετοχική κουλτούρα που ενθαρρύνει την ένταξη κάθε κατηγορίας του κοινού στο μετοχικό της κεφάλαιο.

Παράλληλα, η λειτουργία της ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή διάθεση για προσφορά και δημιουργία αξίας για τους μετόχους της με ανταπόδοση της εμπιστοσύνης τους μέσω απόδοσης μερισμάτων.

Τέλος, στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού ονόματος στο κλάδο των ακινήτων με εχέγγυα επιτυχίας την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή τόσο των μετόχων όσο και του κοινού.