Πολιτισμός

Πρόσκληση σε δημιουργούς για την παραγωγή ψηφιακών έργων απευθύνει το ΥΠΠΟ


Πρόσκληση για την ανάπτυξη πολιτιστικού υλικού, που θα είναι προσβάσιμο διαδικτυακά με ή χωρίς χρέωση απευθύνει προς πολιτιστικούς φορείς και γενικότερα τους δημιουργούς το υπουργείο Πολιτισμού.

Ο στόχος είναι η υποστήριξη έργων, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προώθηση υψηλής ποιότητας σύγχρονου ελληνικού, ψηφιακού πολιτισμού, ειδικά στην δύσκολη εποχή που διανύουμε και μετά τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Ο ψηφιακός πολιτισμός περιλαμβάνει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές ή εκφράσεις που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, τα νέα μέσα, και τομείς της δημιουργικής οικονομίας (design, gaming κ.ο.κ.) και σ΄αυτό το πλαίσιο μπορεί να κινηθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Συγκεκριμένα μπορεί να γίνει ανάπτυξη πρωτότυπου πολιτιστικού υλικού ή η μετατροπή σε ψηφιακή μορφή υφιστάμενου ιδιόκτητου πολιτιστικού υλικού, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτό (πάντα με ή χωρίς χρέωση).

Επίσης στην πρόσκληση περιλαμβάνονται:

Η ανάπτυξη υφιστάμενων ψηφιακών πολιτιστικών δομών, καθώς και δομών που επιτρέπουν την συνδημιουργία ψηφιακών πολιτιστικών δράσεων.

Η ανάπτυξη παιδαγωγικού υλικού πολιτιστικού περιεχομένου. Η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής οικονομίας και της εξεύρεσης καινοτόμων μέσων πολιτιστικής έκφρασης, οι οποίες δεν περιορίζονται χωρικά. Και τέλος η ανάπτυξη ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που να είναι εξίσου προσβάσιμο και από ΑμεΑ.

Η πλήρης πρόσκληση, οι όροι και οι προϋποθέσεις έχουν αναρτηθεί στον κόμβο του υπουργείου Πολιτισμού στη διεύθυνση http://drasis.culture.gr

Επιπλέον παράταση της προθεσμίας για την υλοποίηση δράσεων θεάτρου και χορού, που επιχορηγήθηκαν το 2019 ανακοινώνει το υπουργείο Πολιτισμού. Κι αυτό γιατί η καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 31 Μαΐου, κάτι εντελώς ανέφικτο με τις παρούσες συνθήκες.

Νέες προθεσμίες ορίζονται τώρα και συγκεκριμένα για το θέατρο η 31η Οκτωβρίου 2020 και για τον χορό η 30η Νοεμβρίου 2020.

Τέλος, παράταση έχει δοθεί και για την υποβολή αιτημάτων επιχορήγησης ή /και παροχής αιγίδας για δράσεις, που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2020. Η νέα προθεσμία υποβολής είναι η 24η Μαρτίου 2020.


ΣΧΟΛΙΑ