Πολιτισμός

Νέα ευρήματα της ανασκαφής του μετρό Θεσσαλονίκης – Απόσπαση και επανατοποθέτησή τους


Αλλεπάλληλες οι στρώσεις της Ιστορίας κάτω από το σταθμό Βενιζέλος του μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως δείχνουν οι τελευταίες ανασκαφές, που έφεραν στο φως οικιστικά κατάλοιπα, εργαστήρια, λουτρά, τμήμα ενός ψηφιδωτού και μεγάλο δίκτυο αγωγών, που χρονολογούνται από τον 2ο ως τον 6ο μ.Χ. αιώνα. Πρόκειται για την συνέχιση των αρχαιολογικών ερευνών στο σημείο, μετά την προσωρινή απομάκρυνση του βυζαντινού τετράπυλου στην διασταύρωση του κεντρικού δρόμου (decumanus maximus) και του κάθετου σε αυτόν (cardo) της Ρωμαϊκής εποχής. Πλήθος και τα κινητά  ευρήματα, όπως τα πολυάριθμα νομίσματα, τα γυάλινα, μαρμάρινα, σιδερένια, χάλκινα και οστέινα αντικείμενα, καθώς και η μεγάλη ποσότητα κεραμικής. Στο σύνολό τους παρουσιάσθηκαν το βράδυ της Τρίτης στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο όπου αποφασίστηκε η προσωρινή αποξήλωσή τους για τις ανάγκες κατασκευής του σταθμού και εν συνεχεία η επανατοποθέτηση ή κατάχωσή τους.  Η ανασκαφή έγινε σε βάθος από 6,30/7,20 ως 8,10 μέτρων.

Συγκεκριμένα, το ΚΑΣ γνωμοδότησε θετικά υπέρ της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης των οικοδομικών φάσεων της ΝΑ νησίδας της ύστερης αρχαιότητας, οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο με τις ήδη αποσπασμένες αρχαιότητες, καθώς και υπέρ της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης των αγωγών του δικτύου υποδομής των κεντρικών οδικών αξόνων ή τμημάτων αυτών, που αποκαλύφθηκαν κατά τη β΄ φάση της ανασκαφικής διερεύνησης, λαμβάνοντας υπόψη το ανελαστικό όριο της πλάκας του σταθμού. Οι αρχαιότητες κατά την επαναφορά τους στο κέλυφος του Σταθμού Βενιζέλου συμπεριλαμβάνονται στο προς επανατοποθέτηση μνημειακό σύνολο.

Επίσης σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου θα αποσπασθεί ένας τοίχος και τα υποκείμενα επάλληλα υποστρώματα του, προκειμένου να εκτεθούν ως δείγμα στρωματογραφίας εργαστηριακών χρήσεων εντός του Σταθμού Βενιζέλου. Παράλληλα, υπέρ της διερεύνησης με ανασκαφικό τρόπο τμημάτων μικρών δεξαμενών, αποσπασματικά σωζόμενων, και τμημάτων κτιστών αγωγών, προκειμένου να συνεχιστεί η αρχαιολογική έρευνα των υποκείμενων ανθρωπογενών επιχώσεων. Τέλος, το Συμβούλιο ζήτησε, σε επόμενη συνεδρίαση, να έρθει μελέτη απόσπασης και επανατοποθέτησης των παραπάνω αρχαιοτήτων, καθώς και την εξάντληση της ανασκαφικής διερεύνησης ως το πέρας των ανθρωπογενών επιχώσεων.

Η οικιστική νησίδα της αρχαίας Θεσσαλονίκης, που εντοπίσθηκε από την ανασκαφή χρονολογείται από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.  και εντοπίσθηκε στα ΝΑ της διασταύρωσης των δύο κεντρικών αξόνων και έφερε στο φως επάλληλες οικοδομικές φάσεις, οι οποίες προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για την αστική οργάνωση της Θεσσαλονίκης αυτής της εποχής.

«Με τις διαδοχικές γνωμοδοτήσεις του το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο επιτρέπει την προσωρινή απόσπαση και την επανατοποθέτηση του 92% των αρχαιοτήτων στην ίδια θέση, που αποκαλύφθηκαν, εντός του Σταθμού Βενιζέλου, ενώ με την πρόσφατη γνωμοδότηση καθίσταται δυνατόν να επανέλθουν και οι υποκείμενες αρχαιότητες, που συνιστούν ενιαίο σύνολο με τις ήδη αποσπασμένες, ολοκληρώνοντας την εικόνα του αστικού ιστού της πόλης στη διασταύρωση του decumanus με τον cardo και καταδεικνύοντας την αλληλουχία των οικιστικών φάσεων», όπως δήλωσε εξάλλου η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η ίδια διαβεβαίωσε εξάλλου, ότι το μετρό θα εκτελεστεί εντός του χρονοδιαγράμματος, που έχει ήδη τεθεί, διαθέτοντας «έναν μοναδικής αισθητικής σταθμό, που μπορεί πραγματικά να αποτελέσει σχολή, όχι μόνο για τα ελληνικά, αλλά για τα διεθνή δεδομένα», όπως είπε.

Διαβάστε επίσης

Μπορεί η Γαλλία να κατασχέσει την περίφημη ρωσική Συλλογή Μορόζοφ;
 ΣΧΟΛΙΑ