Πολιτισμός

Οι πισίνες της αρχαίας Τενέας, θησαυροί νομισμάτων και άλλα ευρήματα στο Χιλιομόδι

Επιγραφή εντοιχισμένη στο λουτρικό συγκρότημα


Θησαυρούς νομισμάτων και συγκεκριμένα περί τα 400 νομίσματα όλων των περιόδων της αρχαιότητας, κοσμήματα, μία ζυγαριά, πολλά σιδερένια αντικείμενα όπως η αιχμή δόρατος, γυάλινα και κεραμικά αγγεία, αλλά και δύο σημαντικές επιγραφές είναι μεταξύ των ευρημάτων της ανασκαφής που έγινε και φέτος στο Χιλιομόδι της Κορινθίας.

Στην περιοχή για την ακρίβεια, όπου θεωρείται, ότι ήταν η αρχαία Τενέα.

Η αρχαιολογική έρευνα, υπό την διεύθυνση της αρχαιολόγου δρ. Έλενας Κόρκα επικεντρώθηκε σε ένα μεγάλο συγκρότημα λουτρών της Ρωμαϊκής εποχής, έκτασης ως αυτή τη στιγμή 875 τ.μ. δίχως να έχει εντοπιστεί ακόμη το frigidarium (η αίθουσα του κρύου λουτρού), όπου έχουν έρθει στο φως δύο πισίνες. Στους τοίχους του ενός λουτρού μάλιστα βρέθηκαν εντοιχισμένες οι επιγραφές, με την μία από τις οποίες, του 4ου π.Χ. αιώνα να φέρει το όνομα «ΠΕΙΣΑΝΔΡΙΔΑΣ», που δείχνει την σύνδεση της Τενέας με την Τένεδο. Κι αυτό, γιατί σύμφωνα με τον Πίνδαρο ο Πείσανδρος ήταν ο γενάρχης της ηγεμονικής οικογένειας της Τενέδου, των Πεισανδριδών.

Η δεύτερη επιγραφή εξάλλου, που σώζεται μόνον ένα τμήμα της είναι των αρχών του 5ου π.Χ. αιώνα και έχει επιζωγραφισμένο γείσο με ταινία ερυθρού χρώματος. Μαζί βρέθηκε και αργυρός οβολός κοπής Άργους της ίδιας εποχής.

Εκτός από τις επιγραφές, να σημειωθεί, ότι πλήθος αρχιτεκτονικών μελών, που προέρχονται από δημόσια κτήρια της Αρχαϊκής εποχής έχουν ενσωματωθεί στους τοίχους των ρωμαϊκών οικοδομημάτων.

Ευρήματα της ανασκαφής στην Αρχαία Τενέα

 

Πρόκειται δηλαδή για ένα χώρο με διαχρονική συνέχεια στο χρόνο και συγκεκριμένα από τον 6ο π.Χ. αιώνα ως τον 6ο μ.Χ. Μια ιστορική διαδρομή της πόλης με πολυτελείς εγκαταστάσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις περιόδους κατοίκησής της αλλά και σε ιστορικά γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές και βαρβαρικές επιδρομές.

Στο λουτρικό συγκρότημα αποκαλύφθηκε φέτος και ο χώρος των αποδυτηρίων, συνολικής έκτασης 62 τ.μ με κτιστά θρανία ολόγυρα και πισίνα διαστάσεων 20 τ.μ. Γενικότερα, το λουτρικό συγκρότημα φαίνεται πως κατασκευάστηκε αρχικά στα χρόνια του Αυγούστου με παρεμβάσεις και ανακατασκευές μέχρι και τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Στην έκτασή του ανακαλύφθηκε πλήθος κεραμικής, ένα χάλκινο δαχτυλίδι, χάλκινες και οστέινες περόνες και ένα ζωόμορφο ειδώλιο, όλα της Αρχαϊκής εποχής, καθώς είναι σαφές πως οι εγκαταστάσεις της Ρωμαϊκής εποχής έγιναν ακριβώς πάνω στις παλαιότερες. Στους χώρους των λουτρών εξάλλου, μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν δύο νομισματικοί θησαυροί, του 4ου και 5ου μ.Χ. αιώνα.

Ευρήματα της ανασκαφής στην Αρχαία Τενέα

Στο βορειοδυτικό τμήμα των εγκαταστάσεων αποκαλύφθηκαν αναλημματικοί τοίχοι, που κατασκευάστηκαν κατά μεγάλο μέρος με spolia αρχαϊκών χρόνων, πρακτική που εφαρμόζεται στο σύνολο του μνημείου. Πρόκειται για τρίγλυφα, επιστύλια, γείσα, κίονες και κυρίως τα δύο τμήματα από ραβδωτούς κίονες διαμέτρου 0,74μ. που υποδηλώνουν την ύπαρξη μεγάλων δημόσιων κτηρίων των αρχαϊκών χρόνων πλησίον των λουτρών. Τέλος, βόρεια του λουτρικού συγκροτήματος αποκαλύφθηκε η δεύτερη πισίνα διαστάσεων 8,5 τ.μ., με δάπεδο από πήλινες πλάκες επικαλυμμένες με κονίαμα και κτιστά θρανία στον ανατολικό τοίχο της.

Η ανασκαφή έφερε στο φως επίσης κτιριακές εγκαταστάσεις έκτασης 282 τ.μ., που θεωρείται ότι ήταν χώροι εμπορικής δραστηριότητας, όπως απέδειξαν και τα ευρήματα: ενεπίγραφος χάλκινος ζυγός, μυλόπετρες, γυάλινα και κεραμικά αγγεία, χάλκινο κοχλιάριο, κοσμήματα, σιδερένια αντικείμενα όπως, περόνες, πόρπες, ελάσματα, ήλοι κ.α. μια σιδερένια αιχμή δόρατος, μια λίθινη επιγραφή εντοιχισμένη σε δεύτερη χρήση, μια πήλινη επιγραφή και πάνω από 300 νομίσματα. Μεταξύ των τελευταίων, τέσσερις νομισματικοί θησαυροί, από τους οποίους ξεχωρίζουν ένας από εβδομήντα δύο χάλκινα νομίσματα του 5ου αι. μ.Χ. και ένας θησαυρός από είκοσι εννέα σόλιδους, ένα σημίσιο (μισός σόλιδος), των αυτοκρατόρων Μαρκιανού, Ιουστίνου Α ́ και Ιουστινιανού (περιόδου 450 μ.Χ. έως 565 μ.Χ.), καθώς και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Τέλος εντοπίσθηκε και ένας εργαστηριακός χώρος που σχετίζεται με την επεξεργασία σιδήρου.

Το πρόγραμμα «Αρχαία Τενέα» έχει φορέα υλοποίησης την Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το λουτρικό συγκρότημα της Ρωμαϊκής εποχής

 

Ευρήματα της ανασκαφής στην Αρχαία Τενέα

 

Επιγραφή εντοιχισμένη στο λουτρικό συγκρότημα


ΣΧΟΛΙΑ