Πολιτική

Οι νέοι γενικοί γραμματείς στο υπουργείο Υγείας

  • NewsRoom


Τοποθετήθηκαν οι νέοι γενικοί γραμματείς του υπουργείο Υγείας. Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας αναλαμβάνει ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος, πρώην αναπληρωτής διοικητής στο Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας και τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας Πρόληψης και Εθελοντισμού ο Παναγιώτης Πρεζεράκος, καθηγητής στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο Ιωάννης Κωτσιόπουλος είναι μαθηματικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο πανεπιστήμιο. Από το 2015 εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέσεις ευθύνης στο NHS, όπως αυτή του Chief Information Officer, και είναι μέλος του NHS Digital Academy. Έχει διατελέσει μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης & Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (DRGs) και έχει διδάξει στο ΤΕΙ Αθήνας. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα έρευνας και τεχνολογίας και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας αλλά και στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία.

Ο Παναγιώτης Πρεζεράκος είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση (MSc.) στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου καθώς και διδακτορικού διπλώματος (Ph.D) του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ με θέμα: «Αποδοτικότητα Νοσηλευτικού Έργου στις Διαγνωστικώς Ομοιογενείς Ομάδες Ασθενών». Έχει διατελέσει διοικητής του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας και διοικητής της Β’ Υγιειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Είχε εργαστεί στο ΕΣΥ ως κλινικός νοσηλευτής, ως Υπεύθυνος Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Προσωπικού και τέλος ως Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσοκομείου.  Είναι καθηγητής και πρόεδρος στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Έχει συμμετάσχει με την ιδιότητα του προσκεκλημένου ομιλητή και του εισηγητή σε σημαντικό αριθμό διεθνών και ελληνικών συνεδρίων. Η ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητά του αφορά στον τομέα της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και της Δημόσιας Υγείας.