Άρθρα

Άμεση ανάλυση: Τι συμβαίνει με Alpha Bank, Eurobank, ΔΕΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΠΑΠ, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

  • Τεχνική ανάλυση Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance
Ο επικεφαλής της Vitalfinance Γιάννης Γιαπράκης

Γιάννης Γιαπράκης, επικεφαλής Vitalfinance


Σχόλιο τεχνικής ανάλυσης δεικτών – μετοχών με το κλείσιμο της 29-07-22

Γενικός Δείκτης


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 779 μονάδων.

Ο ΓΔ συνέχισε ανοδικά και αντιμετωπίζει ήδη την πίεση της διπλής αντίστασης στις 846-859 μονάδες όπως φαίνεται με επιτυχία αφού κατάφερε να κλείσει ψηλότερα από τις 846 μονάδες στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Διατηρείται η πιθανότητα η διπλή στήριξη να εμποδίσει την ανοδική συνέχεια και να προκαλέσει μια διορθωτική κίνηση δεδομένης και της αύξησης της πίεσης που θα υπάρξει από τον συνδυασμό της αντίστασης με τον κατερχόμενο ΕΜΑ200.

FTSE25

Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 1854 μονάδων.

Η βελτίωση στην τεχνική εικόνα του δείκτη είναι αντίστοιχη με αυτή του ΓΔ με την τιμή του FTSE25 να μην έχει πετύχει ακόμη την υπέρβαση της πρώτης (2058 μονάδες) από τις δύο αντιστάσεις.

Και εδώ αναμένεται η αύξηση της πίεσης με το συνδυασμό της διπλής αντίστασης στις 2058-2077 με τον κατερχόμενο ΕΜΑ200 οπότε παραμένει πιθανή μια υποχώρηση της τιμής όπως και στον ΓΔ.

ΔΤΡ


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ουδέτερη ενώ αντιστρέφεται σε ανοδική με υπέρβαση του ΕΜΑ50 (κλείσιμο) και σε καθοδική με διάσπαση των 443 μονάδων.

Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε ανοδικά και πέτυχε ξανά νέο υψηλό κλείσιμο 20 ημερών όπως και τον ανοδικό στόχο Τ του σχηματισμού διπλού πυθμένα. Παρότι πέτυχε την υπέρβαση της αντίστασης στις 517 μονάδες παρέμεινε οριακά χαμηλότερα από τον ΕΜΑ50..

Ουσιαστική και σημαντική αλλαγή στην τεχνική εικόνα θα αποτελέσει τυχόν αντιστροφή της μεσοπρόθεσμης τάσης σε ανοδική αν και ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υφίστανται αρκετά εμπόδια που μπορούν να εμποδίσουν την ανοδική κίνηση όπως η διπλή αντίσταση 542-546 μονάδες και ο κατερχόμενος ΕΜΑ200.

Alpha Bank (ΑΛΦΑ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι οριακά ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική, με διάσπαση των 0,731€ (κλείσιμο).

Μετά την υπέρβαση της κατερχόμενης Κ η μετοχή πέτυχε και την οριακή υπέρβαση του ΕΜΑ50 καθιστώντας την μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική. Επόμενο εμπόδιο η αντίσταση στα 0,90€ που αποτελεί σημαντικό επίπεδο αφού τυχόν υπέρβασή του απομακρύνει την πιθανότητα νέας υποχώρησης της τιμής προς την κατερχόμενη Κ.

ΔΕΗ


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι οριακά ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική, με διάσπαση των 4,85€ (κλείσιμο).

Έγινε το πρώτο βήμα για να αλλάξει η τεχνική εικόνα της μετοχής και η μεσοπρόθεσμη τάση σε ανοδική με την υπέρβαση του ΕΜΑ50 η οποία όμως ήταν οριακή και έτσι απαιτείται η αναμονή μερικών συνεδριάσεων για την επιβεβαίωσή της ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα η ανοδική αντίδραση της μετοχής να ήταν πρόσκαιρη.

Eurobank (ΕΥΡΩΒ)

Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 0,72€ (κλείσιμο).

Η μετοχή αφού πέτυχε την ταυτόχρονη υπέρβαση της αντίστασης στα 0,865€ και του ΕΜΑ50 που καθιστά τη μεσοπρόθεσμη τάση ανοδική αντιμετωπίζει την πίεση του ΕΜΑ200 του οποίου την υπέρβαση δοκίμασε στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας. Αν η προσπάθεια υπέρβασης είναι επιτυχημένη θα σηματοδοτήσει συνέχιση της ανοδικής κίνησης προς την κατερχόμενη Κ. Είναι πάντως πιθανή μια ήπια διορθωτική κίνηση από την επαφή με τον ΕΜΑ200.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 8,83€ (κλείσιμο).

Η μετοχή παρότι γύρισε έντονα καθοδικά με αποτέλεσμα να διασπάσει καθοδικά τους ΕΜΑ50 και ΕΜΑ200 με την εμφανή στήριξη που βρήκε στο επίπεδο των 9,25€ κατάφερε να ανακτήσει άμεσα τους ΕΜΑ50-ΕΜΑ200 και να δημιουργήσει συνθήκες επαναφοράς της ανοδικής τάσης.

ΟΠΑΠ


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 12,15€ (κλείσιμο).

Η μετοχή συνεχίζει ανοδικά πετυχαίνοντας νέο υψηλό 120 ημερών. Δεν υφίσταται κάποια αντίσταση για ανακόψει την ανοδική κίνηση και έτσι όσο διατηρείται η στήριξη του ΕΜΑ50 διατηρούνται και οι πιθανότητες για κίνηση ψηλότερα δεδομένου ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος της μετοχής βρίσκεται στα 14,40€
Σημ. Οι τιμές είναι προσαρμοσμένες στην πρόσφατη αποκοπή υπόλοιπου μερίσματος χρήσης 2021 και στην επιστροφή κεφαλαίου 0,90€

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΤΕΝΕΡΓ)


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 16,33 €.

Η μετοχή έχει ολοκληρώσει ένα σχηματισμό αντιστροφής της τάσης ΩΚΩ που έχει καθοδικό στόχο στην περιοχή των 13€ όμως η ισχύς της στήριξης στα 16,02 δεν επέτρεψε να εκδηλωθεί κάποια αξιόλογη καθοδική κίνηση με αποτέλεσμα να κερδίσει χρόνο και στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας να αντιστρέψει την μεσοπρόθεσμη τάση σε ανοδική. Ο σχηματισμός θα θεωρηθεί οριστικά αποτυχημένος και ταυτόχρονα θα ακυρωθεί οριστικά και ο καθοδικός στόχος με υπέρβαση του «δεξιού ώμου» δηλαδή των 18,40€.

DAX

Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 12401 μονάδων (κλείσιμο).

Ο δείκτης πέτυχε την υπέρβαση της αντίστασης στις 13380 μονάδες και την υπέρβαση του ΕΜΑ50 ενώ ταυτόχρονα ολοκλήρωσε ένα σχηματισμό ανάποδου ΩΚΩ που θέτει ανοδικό στόχο στην περιοχή των 14400 μονάδων. Η τεχνική εικόνα του δείκτη βελτιώθηκε σημαντικά και σηματοδότησε μεσοπρόθεσμη ανοδική συνέχεια.

Dow Jones (DJI)


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 30630 μονάδων (κλείσιμο).

Ο δείκτης μετά την επίτευξη νέου χαμηλού 120 ημερών (29653) εκδήλωσε μια έντονη ανοδική αντίδραση και ολοκλήρωσε ένα τοπικό σχηματισμό διπλού πυθμένα που έχει ανοδικό στόχο στις 33350 μονάδες. Μετά την υπέρβαση του ΕMA50 και της αντίστασης στις 32632 μονάδες μοναδικό εμπόδιο για την επίτευξη του στόχου αποτελεί ο ΕΜΑ200 ενώ σε περίπτωση άμεσης υπέρβασής του δεν αποκλείεται η επέκταση του ανοδικού στόχου στην περιοχή της διπλής αντίστασης 33843-34032 μονάδων.

AΜΑΖΟΝ


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 109,2$ (κλείσιμο).

Η μετοχή μετά την τετραπλή δοκιμή της στήριξης στα 101,3$ αντέδρασε ξανά ανοδικά φτάνοντας ξανά στην αντίσταση στα 125,5$. Η τεχνική εικόνα είναι αρκετά πλούσια

Στην τελευταία συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας με ένα ανοδικό άλμα ολοκλήρωσε ένα μεγαλύτερο σχηματισμό διπλού πυθμένα ο οποίος έχει ανοδικό στόχο στα 150$. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει η μετοχή να υπερβεί την σημαντική διπλή αντίσταση στα 136$-138,9$ και τον ΕΜΑ200 που βρίσκεται στην ίδια περιοχή τιμών.

Αυτό καθιστά σχετικά δύσκολη την ανοδική συνέχεια και την ερχόμενη εβδομάδα θα φανεί αν η ανοδική δυναμική που αναπτύχθηκε με το ανοδικό άλμα είναι ικανή να σπρώξει την τιμή της μετοχής ψηλότερα από τις αντιστάσεις.

EXXON MOBIL


Ανάλυση με το κλείσιμο της 29/07/22

Η μεσοπρόθεσμη τάση είναι ανοδική ενώ αντιστρέφεται σε καθοδική με διάσπαση των 83,1$ (κλείσιμο).

Η μετοχή από τις αρχές Ιουλίου έχει κατασκευάσει ένα τοπικό σχηματισμό διπλού πυθμένα που έθετε αρκετές πιθανότητες η μετοχή να συνεχίσει ανοδικά προς τα 93-94$. Αυτό συνέβη με εμφατικό τρόπο την περασμένη εβδομάδα με την υπέρβαση του ΕΜΑ50 και το ανοδικό άλμα που ξεπέρασε τις προσδοκίες και έφτασε μέχρι τα 97$.

Δεν υφίστανται σοβαρές αντιστάσεις και μπορεί να συνεχίσει την ανοδική κίνηση μέχρι την περιοχή 104-106$ αρκεί σε οποιαδήποτε ενδιάμεση διορθωτική κίνηση εμφανιστεί, να μην διασπαστεί καθοδικά ο ΕΜΑ50.

Η παρούσα ανάλυση είναι προϊόν των αναλυτών της vitalfinance.gr και vifita.gr

Σημείωση: Τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.ΣΧΟΛΙΑ