Οικονομία

Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις μετά την άρση του lockdown

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
apoliseis


Έκρηξη των απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε τομείς που έχουν υπέρμετρα πληγεί από την πανδημία όπως ο τουρισμός και η εστίαση, φοβούνται μετά την σταδιακή άρση του lockdown και του ανοίγματος της αγοράς οι αρμόδιοι στο οικονομικό επιτελείο.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξενοδοχεία και εστιατόρια οι ιδιοκτήτες έχουν διαμηνύσει στο προσωπικό τους ότι εάν δεν συνεχιστούν τα μέτρα ενίσχυσης, όπως οι αναστολές, το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η επιδότηση των πάγιων δαπανών, θα προχωρήσουν σε απολύσεις, καθώς δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά προκειμένου να τους καταβάλλουν το σύνολο του μισθού τους.

Προστασία από το ενδεχόμενο απόλυσης έχουν οι εργαζόμενοι:

-Που βρίσκονταν σε αναστολή το προηγούμενο διάστημα. Η προστασία απόλυσης μετά την αναστολή διαρκεί για το ίδιο διάστημα που ήταν σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του απασχολούμενου.

-Κλειστών επιχειρήσεων, εφόσον μετά το άνοιγμα τους θέσουν κάποιους εργαζόμενους σε αναστολή

-Που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

-Που εργάζονται σε επιχείρηση, η οποία έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Τον κίνδυνο της απόλυσης αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι κλειστών επιχειρήσεων που είτε άνοιξαν, είτε θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Αυτή η κατηγορία εργαζομένων δεν προστατεύεται, σύμφωνα με ειδικούς, παρά μόνο εάν οι επιχείρηση θέσει σε αναστολή κάποιους εργαζόμενους ή τους εντάξει στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Έτσι για τους εργαζόμενους των κλειστών με κρατική εντολή επιχειρήσεων η ομπρέλα προστασίας κλείνει αμέσως μετά την άρση του lockdown με κρατική εντολή, καθώς δεν υπάρχει ρήτρα προστασίας για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Οι εργοδότες μετά την απόφαση να επαναλειτουργήσουν κι εφόσον δεν κάνουν χρήση των αναστολών συμβάσεων ως ανοιχτοί – πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ, μπορούν να προχωρήσουν σε απολύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι όποια κλειστή με κρατική εντολή ή ανοιχτή-πληττόμενη επιχείρηση βγάλει σε αναστολή εργαζόμενό της δεν μπορεί να απολύσει κανέναν από το προσωπικό της (είτε είναι σε αναστολή είτε όχι) για όσο διάστημα ισχύει η αναστολή της σύμβασής του.

Για τους εργαζόμενους ανοιχτών, αλλά πληττόμενων βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεων, όπως επίσης και για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που επαναλειτουργούν και πλήττονται, η προστασία διαρκεί κατ’ αρχήν για όσο χρονικό διάστημα κάνουν οι εργοδότες χρήση του μέτρου των αναστολών, αλλά και μετά το τέλος των αναστολών για χρονικό διάστημα ίσο ακριβώς σε διάρκεια με την διάρκεια των αναστολών. Το ισόχρονο διάστημα υπολογίζεται με βάση τις ημερολογιακές ημέρες.

Για παράδειγμα μία επιχείρηση που έθεσε σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας κάποιων εργαζομένων της από 5/4 έως 15/4 και τις συμβάσεις εργασίας των ίδιων ή διαφορετικών εργαζομένων από 20/4 έως 28/4, υποχρεούται μετά τις 28/4 να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για χρονικό διάστημα 20 ημερών, εφόσον η επιχείρηση δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει χρήση του μέτρου των αναστολών.

Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τίθενται σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις -εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής.

Η υποχρέωση διατήρησης της θέσης δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Διαβάστε επίσης

Σε ποιες περιπτώσεις απόλυσης προβλέπεται εξτρά αποζημίωση αντί επαναπρόσληψη


ΣΧΟΛΙΑ