Οικονομία

myEFKAlive: Ποιες υπηρεσίες θα προσφέρει

WarningExclamation mark in a circleΑπαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
myEFKAlive: Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης


Τη δημιουργία πλατφόρμας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ μέσω τηλεδιάσκεψης περιλαμβάνει η σχετική ΚΥΑ που πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα δημιουργείται ειδική σύγχρονη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης (videoconference) με την ονομασία «myΕfka.Live.gov.gr», η οποία, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), παρέχει σε φυσικά πρόσωπα τη δυνατότητα απομακρυσμένης διοικητικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησής τους για διοικητικές διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί για τις παρεχόμενες διοικητικές διαδικασίες. Πριν από την υποβολή του αιτήματος ορισμού ραντεβού και για το σκοπό της κρίσης του αιτήματος, το φυσικό πρόσωπο ενημερώνεται ότι είναι απαραίτητη η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους διαχειριστές και χρήστες του πληροφοριακού συστήματος myΕfkaLive.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον αρμόδιο υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ η ταυτοποίηση του αιτούντος φυσικού προσώπου ή η νομιμοποίηση του εκπροσώπου των νομικών προσώπων εργοδοτών, με την επίδειξη στην κάμερα των απαραίτητων εγγράφων ταυτοποίησης.

Για την πρόσβαση στην πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr», απαιτείται η χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί TAXISnet), ένας υπολογιστής/tablet ή ένα κινητό τηλέφωνο με ενεργοποιημένη την κάμερα, προκειμένου να υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ του φυσικού προσώπου και του αρμόδιου υπαλλήλου του e-ΕΦΚΑ για να επιδεικνύει στην κάμερα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα για την εξακρίβωση των στοιχείων του από τον αρμόδιο υπάλληλο. Το φυσικό πρόσωπο εισέρχεται είτε απευθείας στην ειδική πλατφόρμα «myΕfka.Live.gov.gr» είτε μέσω σχετικού ηλεκτρονικού συνδέσμου αναρτημένου στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (κωδικοί TAXISnet).

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει ραντεβού με τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν, για λογαριασμό άλλου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, το φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταχωρίσει τα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη, ενώ για τη διενέργεια της τηλεδιάσκεψης προϋπόθεση είναι να εμφανισθεί το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει δημιουργηθεί το ραντεβού.

Το φυσικό πρόσωπο επιλέγει αρχικά τη θεματική κατηγορία και στη συνέχεια την υπηρεσία για την οποία επιθυμεί να εξυπηρετηθεί. Μετά την επιλογή της υπηρεσίας, εμφανίζεται πεδίο που παρέχει τη δυνατότητα επιλογής της γεωγραφικής περιοχής μόνιμης διαμονής του. Το φυσικό πρόσωπο συμπληρώνει τον ταχυδρομικό κωδικό, ο οποίος αντιστοιχεί στη διεύθυνση μόνιμης διαμονής στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τον ταχυδρομικό κωδικό που ασκεί την δραστηριότητα, στην περίπτωση των μη μισθωτών και οδηγείται στο αντίστοιχο σύστημα κράτησης, εντός του οποίου επιλέγει την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού & Υποστήριξης (εφεξής ΠΥΣΥ) για τη διεκπεραίωση του αιτήματός του.

Έπειτα, επιλέγει ημέρα και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί και καταχωρίζει τα ακόλουθα στοιχεία του προσώπου που θα λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη:

α) Ονοματεπώνυμο,

β) Ηλεκτρονική διεύθυνση (email),

γ) Τηλέφωνο επικοινωνίας,

δ) Διεύθυνση μόνιμης διαμονής στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τη διεύθυνση που ασκεί τη δραστηριότητα στην περίπτωση των μη μισθωτών

ε) Αριθμός ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης),

στ) Ταχυδρομικό Κωδικό Περιοχής Κατοικίας στην περίπτωση των μισθωτών και αντίστοιχα τον Ταχυδρομικό Κωδικό που ασκεί τη δραστηριότητα στην περίπτωση των μη μισθωτών.

Με την καταχώριση του αιτήματος αποστέλλεται από την πλατφόρμα ηλεκτρονικό μήνυμα «ενημέρωσης για επερχόμενο ραντεβού» στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που δήλωσε το φυσικό πρόσωπο.

Θεματικές κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που παρέχονται οργανώνονται στις ακόλουθες θεματικές κατηγορίες:

Τμήμα Παροχών

1. Επίδομα ασθενείας

2. Επίδομα μητρότητας

3. Ηλεκτρονική Αίτηση Εξόδων Κηδείας (συνταξιούχων και μισθωτών τ.ΙΚΑ)

Τμήμα Μητρώου και Ασφαλιστικού Βίου

4. Βεβαίωση ασφάλισης (Χρόνου ασφάλισης Προϋπηρεσία)

5. Αλλαγή στοιχείων Μητρώου

6. Ασφαλιστική Ικανότητα

7. Απογραφή Ασφαλισμένου

8. Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης (ΕΚΑ)

9. Βεβαίωση Απογραφής Τμήμα Συντάξεων Πληρωμών

10. Αίτηση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης

11. Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης.

Τμήμα Διοικητικού Πληροφόρησης Πολιτών

12. Παραλαβή Απόφασης ΚΕΠΑ

Διαβάστε επίσης:

myEFKAlive: Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων μέσω τηλεδιάσκεψης

Ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας myEFKAlive

Αριστοτελία Πελώνη: Οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο του εμβολιασμούΣΧΟΛΙΑ