Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης-τράπεζες: Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη επιχειρήσεων

Άδωνις Γεωργιάδης


Τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περαιτέρω στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από την οικονομική κρίση δρομολογεί το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις τράπεζες και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

• Το πρώτο αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση για όσες επιχειρήσεις είναι σήμερα υπερδανεισμένες

• Το δεύτερο αφορά την παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες προκειμένου να δίνουν εγγυητικές επιστολές στις επιχειρήσεις που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια και

• Το τρίτο αφορά στη δημιουργία Ταμείου για την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της χρηματοδότησης τιμολογίων, το λεγόμενο trade finance.

Οι εταιρείες που έχουν υψηλό δανεισμό εξαιρούνται μέχρι σήμερα από τα προγράμματα στήριξης της οικονομίας με χρήματα του ΕΣΠΑ που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Το σκεπτικό είναι ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ απελευθερώνονται προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την οικονομική κρίση που προκαλεί ο κορωνοϊός και όχι όσες επιχειρήσεις ήταν ήδη προβληματικές, πριν δηλαδή το ξέσπασμα της πανδημίας.

Παρόμοιο μοντέλο έχει υιοθετήσει η Αυστρία, μια χώρα που εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού σχεδίασε ειδικά προϊόντα στήριξης των υπερδανεισμένων επιχειρήσεών της. Η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με αυστηρά κριτήρια και υπό το άγρυπνο βλέμμα ορκωτών λογιστών και χρηματοοικονομικών συμβούλων που πιστοποιούν τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου διάσωσης και παρακολουθούν την εκτέλεσή του. Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει αναθέσει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα τη δημιουργία παρόμοιου εργαλείου, το οποίο όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές θα πρέπει να σχεδιαστεί με διαφάνεια και αυστηρά χρηματοοικονομικά κριτήρια. Στόχος όπως εξηγούν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη θα είναι η ενδυνάμωση των ιδίων κεφαλαίων τους, κάτι που δεν εξαντλείται στον τραπεζικό δανεισμό με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης, αλλά μπορεί να έχει τη μορφή συμμετοχής σε επενδυτικά κεφάλαια ή ομολογιακών δανείων.

Ζητούμενο είναι να διασωθούν όσες επιχειρήσεις βρέθηκαν στην κρίση  σε οριακή έστω χρηματοοικονομική κατάσταση, αλλά έχουν διανύσει ήδη μια φάση προσαρμογής και εξυγίανσης. Πρόκειται για εταιρείες που βρέθηκαν στο κόκκινο στην προηγούμενη οικονομική κρίση και μετά από 10ετή προσπάθεια, πέτυχαν με τη συμβολή των τραπεζών την αναδιάρθρωση του δανεισμού τους, αλλά η επιβίωσή του παραμένει εύθραυστη. Η νέα οικονομική κρίση που ξέσπασε απειλεί να απαξιώσει αυτή την προσπάθεια με πολλαπλό κόστος για την οικονομία και τις θέσεις εργασίες, αφού πρόκειται για επιχειρήσεις που έχουν ήδη δαπανήσει πολύτιμα κεφάλαια.

Οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στην οικονομία δεν εξαντλούνται στα κεφάλαια κίνησης. Έτσι εκτός από την άμεση ρευστότητα σε συνεπείς επιχειρήσεις, τη στήριξη των υπερδανεισμένων επιχειρήσεων, σχεδιάζονται πρόσθετες στοχευμένες κινήσεις για διαφορετικές ανάγκες της αγοράς. Μία από αυτές είναι η ανάγκη να συνεχιστούν τα επενδυτικά σχέδια που είχαν ξεκινήσει πριν την κρίση και για το λόγο αυτό στους άμεσους σχεδιασμούς είναι η δημιουργία ενός ακόμη Ταμείου που θα χορηγεί εγγυήσεις προς τις τράπεζες, προκειμένου να διευκολύνει τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί από το ΕΣΠΑ. Εξίσου σημαντικό είναι τέλος ένα ακόμη Ταμείο για την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της χρηματοδότησης τιμολογίων, το λεγόμενο trade finance, που θα παίξει το ρόλο του factoring με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τις μεταχρονολογημένες επιταγές, ένα φαινόμενο που έχει δημιουργήσει σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά.


ΣΧΟΛΙΑ