Οικονομία

Γ. Βρούτσης: Έρχεται η Εργάνη II – Τι αλλάζει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

  • NewsRoom
Βρούτσης

Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων


Νέο, ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ» προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης. 

Όπως ανέφερε, μετά την εμπειρία επτά χρόνων λειτουργίας του συστήματος, «και παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας την περίοδο από το 2015 έως και τα μέσα του 2019 υποτίμησε ή και υπονόμευσε το ρόλο του ΠΣ «Εργάνη», έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες προκειμένου το στρατηγικό αυτό εργαλείο να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα από τα κύρια εργαλεία του ψηφιακού μετασχηματισμού του υπουργείου».

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως σημείωσε, η νέα ηγεσία του υπουργείου απευθύνθηκε στα τέλη Ιουλίου σε όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σε μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης και στην υποβολή προτάσεων.

Η υποβολή προτάσεων ολοκληρώθηκε και για την επεξεργασία τους συγκροτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου Επιτροπή-Ομάδα Εργασίας από υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου, υπό τη γενική γραμματέα Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, προκειμένου να διαμορφώσουν, έως τις 10 Νοεμβρίου, μια δέσμη θεσμικών, κανονιστικών και τεχνικών/παραμετρικών αλλαγών, που θα οδηγήσουν εντός Νοεμβρίου σε νομοθετική πρωτοβουλία, με στόχο την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση των διαδικασιών στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ», στη σημαντικότερη, σύμφωνα με τον υπουργό, οργανωτική καινοτομία στην ιστορία του υπουργείου Εργασίας.

Κατά το κ. Βρούτση, το νέο και ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη ΙΙ» θα αποτελέσει τομή στη σχέση πολιτείας, επιχειρήσεων κι εργαζομένων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τη νέα ανταγωνιστική τροχιά της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα, η ανάπτυξη του «Εργάνη ΙΙ» θα  βασιστεί στους εξής άξονες προτεραιότητας:

α) τη δραστική απλοποίησή του και την αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία με πυρήνα την ενιαιοποίηση των επιμέρους λειτουργιών κι οδηγιών χρήσης, για να αποτελέσει ένα εύχρηστο, οικείο και φιλικό εργαλείο στο χρήστη (εργαζόμενο ή εργοδότη), ακόμη και σε άτομα με αναπηρία

β) την κωδικοποίηση κι απλοποίηση του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού περιεχομένου (νόμοι, κανονιστικές ρυθμίσεις και εγκύκλιοι), για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την απλοποίηση χρήσης του συστήματος

γ) την ανάπτυξη κι ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και της κάρτας εργασίας.

δ) την ενίσχυση των επιχειρησιακών και αναλυτικών δυνατοτήτων του, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στους κοινωνικούς εταίρους, τα ερευνητικά κέντρα και την πολιτεία

ε) τη βελτίωση της διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως με τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσο σχεδιασμού ορθολογικών κι αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία

ε) την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ήδη το αρχικό Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη», από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του το 2013, οπότε και «γεννήθηκε» με τη συστηματική καθοδήγηση και τη πολιτική βούληση της τότε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, έχει κερδίσει την αναγνώριση των παραγωγικών, κοινωνικών και ερευνητικών φορέων, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων και εργοδοτών της χώρας.

«Αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση και σίγουρα τη σημαντικότερη ψηφιακή καινοτομία στο πεδίο της παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς εργασίας, ενσωματώνοντας σταδιακά και σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των, θεσμικά προβλεπόμενων, στοιχείων ενημέρωσης των φορέων εποπτείας του υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ) από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική οικονομία.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, το Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» χαρτογράφησε πλήρως την αγορά εργασίας, προσφέροντας πολυεπίπεδα οφέλη ως προς τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών στην οικονομία και την εργασία, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας και την προστασία των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας και, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα χάραξης νέων και  αποτελεσματικών στρατηγικών πολιτικών για την απασχόληση στη χώρα μας».

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ


ΣΧΟΛΙΑ