Οικονομία

Αλλάζει από σήμερα το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ- Τι πρέπει να γνωρίζει ο εργοδότης

  • Αργυρώ Μαυρούλη


Από σήμερα, θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» στο Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

 Συγκεκριμένα, παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη, να συμπληρώνει στο «Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» το πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

 Επιπλέον επισημαίνεται ότι από τις 21 Αυγούστου θα είναι διαθέσιμη στην αρχική σελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» η νέα έκδοση του αρχείου *.xsd, που αφορά στις προδιαγραφές για μαζική καταχώρηση του εντύπου Ε6.


ΣΧΟΛΙΑ