συντάξεις

Μέχρι τέλος του χρόνου το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναμένεται να καταβάλλει τα εφάπαξ όλων των δημοσίων υπαλλήλων.

Τα dikaiologitika.gr ετοίμασαν έναν οδηγό για το που βρίσκεται η εκκαθάριση των αιτήσεων σε κάθε ταμείο Επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ.  Να σημειωθεί ότι οι στις 31 Οκτωβρίου οι εκκρεμότητες στα εφάπαξ είχαν μειωθεί σε 23.958.

Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, με κριτήριο την ημερομηνία παραλαβής της συνταξιοδοτικής πράξης και την τρέχουσα περίοδο εξετάζονται οι εξής υποθέσεις:

ΕΦΑΠΑΞ

Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων στον 12/2017
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ στον 8/2018
Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος στον 3/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΤΠΔΥ) στον 1/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών (ΤΠΔΥ) στον 6/2015
Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)στον 10/2015
Τομέας Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΙΤ) στον 2/2016
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (ΤΑΠΙΤ) στον 7/2017
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων (ΤΑΠΙΤ) στον 1/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών (ΤΑΠΙΤ) στον 3/2015
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΑΠΙΤ) στον 9/2017
Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΠΙΤ) στον 8/2015
Τομέας Πρόνοιας Λιμενεργατών (ΤΑΠΙΤ) στον 10/2018
Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΤΑΠΙΤ) στον 10/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (ΤΑΠΙΤ) στον 9/2017
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΤΑΠΙΤ) στον 9/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΤΑΠΙΤ) στον 11/2018
Τομέας Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) στον 9/2018
Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών (ΕΤΑΠ –ΜΜΕ) στον 9/2018
Τομέας Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (ΕΤΑΠ –ΜΜΕ) στον 9/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 6/2018
Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού (ΚΑΠ-ΔΕΗ) (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 4/2017
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 3/2017
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 7/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 9/2018
Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης (ΤΑΥΤΕΚΩ) στον 9/2018
Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ) στον 11/2014
Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών (ΕΤΑΑ) στον 7/2017
Τομέας Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών (ΕΤΑΑ) στον 8/2017
Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών (ΕΤΑΑ) στον 6/2018
Τομέας Πρόνοιας Συμβολαιογράφων (ΕΤΑΑ) στον 12/2017
Τομέας Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΕΤΑΑ) στον 9/2017
Τομέας Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) στον 12/2016
Τομέας Πρόνοιας Κατώτερων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) στον 12/2016
Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Προσωπικού του ΙΚΑ ΕΤΑΜ στον 12/2017

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Υπουργείων Μεταφορών, Παιδείας, Εμπορίου: Γήρατος: 7/2016, Αναπηρίας: 7/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 7/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 2/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Υπουργείων Δικαιοσύνης, Οικονομικών: Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 6/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), Υπουργείων Βιομηχανίας, Γεωργίας, Υγείας, ΠΕΧΩΔΕ, Πολιτισμού, Εξωτερικών, ΥΠΑ:
Γήρατος: 1/2016, Αναπηρίας: 1/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 6/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ): Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (ΤΕΑΕΧ): Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠΑΣΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΕΑΥΠΣ): Γήρατος: 12/2016, Αναπηρίας: 12/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠΟΚΑ: Γήρατος: 6/2015, Αναπηρίας: 6/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 8/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΑΔΚΥ: Γήρατος: 6/2015, Αναπηρίας: 6/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 3/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ): Γήρατος: 1/2015, Αναπηρίας: 5/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 5/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 4/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΕΛΕΜ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ: Γήρατος: 12/2014, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014

ΤΑΠΤΠ Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ: Γήρατος: 12/2014, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014

Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΕΑΜ: Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το ταμείο και την τρέχουσα περίοδο οι αιτήσεις και η διαδικασία γίνεται μέσω του ΕΦΚΑ.

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ: Γήρατος: 12/2014, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2014

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΠ ΜΜΕ: Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το ταμείο και την τρέχουσα περίοδο την ημερομηνία αίτησης προς το ταμείο.

Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ: Γήρατος: 3/2016, Αναπηρίας: 3/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 1/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ: Γήρατος: 1/2015, Αναπηρίας: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 5/2015

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ: Γήρατος: 12/2015, Αναπηρίας: 6/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 5/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ: Γήρατος: 4/2015, Αναπηρίας: 4/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 6/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ: Γήρατος: 7/2012, Αναπηρίας: 1/2013, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 10/2013, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 10/2014 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ: Γήρατος: 12/2014, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 3/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 5/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ: Γήρατος: 1/2015, Αναπηρίας: 1/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 3/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ): Γήρατος: 11/2015, Αναπηρίας: 11/2015, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 11/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ): Γήρατος: 12/2015, Αναπηρίας: 9/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ): Γήρατος: 1/2016, Αναπηρίας: 2/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 1/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ): Γήρατος: 2/2016, Αναπηρίας: 2/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 2/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 7/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) του ΝΑΤ: Οι αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης εξετάζονται από το ταμείο και την τρέχουσα περίοδο οι αιτήσεις και η διαδικασία γίνεται μέσω του ΝΑΤ.

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ): Γήρατος:10/2015, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 4/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤ και Τουρισμού (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 7/2016, Αναπηρίας: 7/2016, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 7/2016, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 1/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠ-ΟΤΕ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 7/2016, Αναπηρίας: 7/2017, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 10/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 8/2016, Αναπηρίας: 8/2017, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 8/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 10/2018 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016

ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΑΥΤΕΚΩ): Γήρατος: 9/2015, Αναπηρίας: 12/2017, Θανάτου ασφαλισμένου με ημερομηνία 12/2017, Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 12/2017 εφόσον έχει επέλθει έως και 12/5/2016.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ: Μητσοτάκης κατά Τσίπρα: Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με την μη περικοπή των συντάξεων

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Συντάξεις: Αυτά είναι τα νέα ποσά στις επικουρικές – Δείτε πόσα θα πάρετε

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ: Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρη σύνταξη για χιλιάδες ασφαλισμένους – Ποιους αφορά

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Please enter your comment!
Please enter your name here