Οικονομία

Ενοίκια: Βήμα – βήμα η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιοκτητών

  • του Βασίλη Τσεκούρα
Χρήστος Σταϊκούρας

Χρήστος Σταϊκούρας


Τη διαδικασία χορήγησης και καταβολής των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν εισπράξει «κουρεμένα» ενοίκια για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, αναλύει το Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση που εξέδωσε.

Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να επιταχύνει το χρόνο πληρωμής των αποζημιώσεων, καθώς αρκετοί εκμισθωτές περιμένουν σχεδόν δυο μήνες για να τους πιστωθούν τα ποσά που δικαιούνται από το κράτος.

Εγκρίσεις σε 30 μέρες

Η ΑΑΔΕ, μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής «Δήλωσης COVID», επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» εντός 30 ημερών, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, τις εγκρίνει ή αποστέλλει μήνυμα για την διόρθωσή τους ή τις απορρίπτει.

Ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι τους ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της «Δήλωσης Covid» ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Πληρωμή σε δυο κύκλους

Η καταβολή του ποσού στους δικαιούχους διενεργείται σε δύο κύκλους:

*Ο πρώτος κύκλος ξεκινά 15 ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Covid» και ολοκληρώνεται εντός 30 ημερών από την λήξη της προθεσμίας. Η ημερομηνία έναρξης του 2ου κύκλου θα είναι η επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας λήξης του πρώτου κύκλου. Η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους διενεργείται σταδιακά.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο 80% ή στο 60%, κατά περίπτωση, του συνολικού μισθώματος έκαστου μήνα, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Λάθη και παραλείψεις

Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις κατά την υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους δικαιούχους να προχωρήσουν σε διορθώσεις, ενώ τους ζητά να καταχωρήσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet, σε περίπτωση που δεν το έχουν πράξει.

Στο δεύτερο στάδιο η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τις «Δηλώσεις Covid» μετά τις διορθώσεις και τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει, προκειμένου να διενεργηθούν οι πληρωμές.

Ποια στοιχεία ελέγχει η ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πριν από την πληρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, Α.Φ.Μ.) τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση των δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων, το συνολικό προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Η κατάσταση διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ ΑΕ και στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών. Το ποσό της συνολικής δαπάνης εγκρίνεται από τον αρμόδιο διατάκτη του Υπουργείου Οικονομικών, έπειτα από εισήγηση της ΑΑΔΕ.

Διαβάστε επίσης

Μειωμένα ενοίκια: Τα 5 «SOS» για να μην κοπείτε από τις αποζημιώσεις

Μείωση ενοικίου και στα περίπτερα

Αποζημιώσεις ενοικίων μέχρι το… Πάσχα – Διπλή πληρωμή σήμερα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες


ΣΧΟΛΙΑ