• Οικονομία

  ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για 7.000 ανέργους – Συνολικά 47.000 θέσεις το 2024

  Σπύρος Πρωτοψάλτης, διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

  Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)


  Μία σειρά νέων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης αναμένεται να υλοποιήσει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

  Συνολικά τα προγράμματα αφορούν 47.000 ανέργους. Το πρώτο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί τις επόμενες ημέρες αφορά μια νέα ολοκληρωμένη δράσης κατάρτισης και απασχόλησης για 7.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών. Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση.

  Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

  Παράλληλα, τα επόμενα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης και κατάρτισης που σχεδιάζει ο διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης και θα τρέξουν μέσα στο 2024 θα είναι:

  – Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων στους τομείς της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες. Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι να υποστηρίξει τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία με τη δημιουργία 5.000 νέων επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της πράσινης οικονομίας με έμφαση στις άνεργες γυναίκες (μέσω υψηλότερων ποσοστών επιδότησης σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες ανέργων).

  – Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η δράση αφορά στη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

  – Πρόγραμμα προεργασίας για ανέργους νέους ηλικίας 18-30 ετών. Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι της δράσης είναι 10.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στο Μητρώο των ΚΠΑ2 της ΔΥΠΑ ηλικίας 18 έως 30 ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

  – Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση, αναβάθμιση δεξιοτήτων ή/και επανακατάρτιση για έως 5.000 εγγεγραμμένους στο μητρώο της ΔΥΠΑ ανέργους, προκειμένου να απασχοληθούν ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας κατόπιν πιστοποίησης. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μορφή της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης, διάρκειας 105 ωρών, για έως 5.000 ωφελουμένους. Η έναρξή του τοποθετείται για το 4ο τρίμηνο του 2024.

  – Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης 7.000 ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών. Το έργο θα περιλαμβάνει κατάρτιση, πιστοποίηση και βραχυπρόθεσμη επιδοτούμενη απασχόληση. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή/και η επανακατάρτιση ανέργων σε τομείς/περιοχές υψηλής ζήτησης, όπως ψηφιακές, «πράσινες», «μπλε» δεξιότητες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πρόγραμμα εξάμηνης απασχόλησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στις νέες δεξιότητες.

  – Στοχευμένο πρόγραμμα απασχόλησης σε κρίσιμες περιοχές μακροχρόνιας ανεργίας (για ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω). Η δράση αφορά στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής σε περιοχές με υψηλό δείκτη ανεργίας, με προτεραιότητα στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω.

   Έρχεται σύστημα αξιολόγησης για τις Επαγγελματικές Σχολές

  Εντός του 2024 (στο 3ο τρίμηνο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα) αναμένεται και η δημιουργία ενός συστήματος παρακολούθησης της αποδοτικότητας των Σχολών της ΔΥΠΑ, και ειδικότερα σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό οι απόφοιτοι μετά τις σπουδές τους απορροφώνται σε θέσεις εργασίας για τις οποίες έχουν ειδικευθεί, πόσο συχνή είναι η εναλλαγή θέσεων από μια επιχείρηση σε άλλη κ.λπ.

  Όπως αναφέρεται στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Εργασίας, «η παρακολούθηση των αποφοίτων των Σχολών (ΕΠΑΣ Μαθητείας), καθώς και των συμμετεχόντων σε προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ δεν πραγματοποιείται κατά τρόπο συστηματικό μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιο του συστήματος ποιοτικού ελέγχου θα δημιουργηθεί Σύστημα Παρακολούθησης (Tracking System) με το οποίο θα παρακολουθούνται συστηματικά οι απόφοιτοι σε τακτά χρονικά διαστήματα σε σχέση με την πορεία τους στην αγορά εργασίας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, την ενίσχυση της δυνατότητας εναρμόνισης των ειδικοτήτων/προγραμμάτων σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας».

  Διαβάστε επίσης

  Γιατρoμανωλάκης, Παπαδάκη, Παπαδοπούλου, Φασουλή: Μετάβαση  ΣΧΟΛΙΑ